BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/9


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

01.03.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/9

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve AGÖK kararı gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

6) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (Ek-4/B) Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar

7) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) düzenlenen İlaçlar

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Kopya ek_01032017

#onecikan