top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/11


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 15.03.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/11

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 16.03.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca sehven pasif duruma alındığı için Kurumumuzca da 16.02.2017 tarihinde pasif duruma alınıp, Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme sonucunda 02.03.2017 tarihinde Kurumumuzca yeniden aktiflenen Ek-8 de yer alan 75 adet ürün için, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi açısından yapılan pasiflik/aktiflik işlemleri 16.02.2017 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

6) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (Ek-4/H) eklenen ilaçlar

7) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) düzenlenen ilaçlar

8) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) 02.03.2017 de Aktiflenen İlaçlar

EKLER İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Kopya ek_15032017

#onecikan

bottom of page