top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2016/31


GSS 1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 10.08.2016

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2016/31

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca oluşturulan; Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan ve 11.08.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemeler ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 04.08.2016 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlar gereği, Sağlık Uygulama Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan ve 10.08.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (Ek-4/H) Eklenen İlaçlar

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page