BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/4


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/4

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21.01.2015

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/4

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 22.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Süt Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK- 4/B) düzenlenen ilaçlar

Kopya Ek_21012015

#onecikan