top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 200 (Spırıva KKİ oranı % 28


sgk a

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

24.12.2014 tarihinde yayınlanan duyuru ile Spiriva İnhalasyon (İçin Toz İçeren) Kapsül 18 mcg/doz 30 kapsül/kutu ilaçtaki KKİ oranı Geçerlilik tarihi 25.12.2014 olmak üzere % 28 e çekilmiştir. Duyuru ve ekleri aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

24.12.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 200

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan

düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 25.12.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

6) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Süt Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK- 4/B) düzenlenen ilaçlar

Comments


bottom of page