top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 192


GSS 1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

30.10.2014 DUYURU BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 192

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 31.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur. Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar 4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

Comments


bottom of page