top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 190


GSS 1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15.10.2014 DUYURU BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 190

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 16.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur. Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

Opmerkingen


bottom of page