top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLE


images

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 07.08.2015

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2014/3 üncü Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 05.08.2015 tarihli, 29436 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 13.08.2015’tir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi

EK-2:Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

EK-1 VE EK-2 İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

EK-3:Ek-4/D listesinde Yapılan Düzenlemeler Listesi

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

05.08.2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (2.14) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“2.14.Denosumab* (yukarıda tanımlı C40 ve C41 ICD 10 kodlarında muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 2– “Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli” başlıklı (3) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (3.20) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“3.20.Potasyum sitrat (yalnızca N25.8 ve N25.9 ICD 10 kodunda ve kalsiyum taşlı renal tübüler asidoz tanısında)”

MADDE 3-“Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli” başlıklı (3) numaralı maddenin (3.17) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“3.17.Enteral ve parenteral beslenme solüsyonları (Enteral beslenme solüsyonları  sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 4-“Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler” başlıklı (4.4) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.4.4) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.4.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 5-“Cushing sendromu” başlıklı (7.1.7) numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“7.1.7. Cushing sendromu (E24.0) (E24.3) (E24.8-E24.9)E24.0Cushing hastalığı, pitüiter beze bağlı E24.3Ektopik ACTH sendromu E24.8Cushing sendromu, diğer E24.9Cushing sendromu, tanımlanmamış

            7.1.7.1.  Metyrapon*

           7.1.7.2.  Pasireotid*”

MADDE 6-“Kan hastalıkları” başlıklı (8) numaralı maddenin (8.2.13) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 “8.2.13.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 7-“Konnektif doku hastalıkları” başlıklı (9) numaralı maddenin (9.2.19) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“9.2.19.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş skleroderma hastalığında muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 8-“Miyopatiler” başlıklı (10.1.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.1.1.2)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.1.1.2.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 9-“Mitokondriyalsitopatiler” başlıklı (10.1.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.1.2.4)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.1.2.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 10– “MyastheniaGravis” başlıklı (10.2.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.1.2.6)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.2.1.6.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 11– “Motor nöron” başlıklı (10.2.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.2.2.2)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.2.2.2.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 12– “Parkinson hastalığı” başlıklı (10.3.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.3.1.23)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.3.1.23.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 13- “Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar” başlıklı (10.4.) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.4.27) numaralı alt madde  olarak eklenmiştir.

“10.4.27.Ketojenik tıbbi mama* (G40 ICD-10 kodlarında ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddede yer alan ilkelere göre)”

MADDE 14– “Distoniler, hemifasyal spazm ” başlıklı (10.3.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.3.2.5)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.3.2.5.Enteral beslenme ürünleri(Sadece G24.1 ve G24.2 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 15– “Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)” başlıklı (10.5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.5.10)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.5.10.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 16– “Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı” başlıklı (10.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.6.8)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.6.8.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 17– “Demans” başlıklı (10.7) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.7.6)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.7.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 18– “Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromusküler hastalıklarbaşlıklı (10.8.) numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19– “Serebralpalsy” başlıklı (10.9) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme  (10.9.5)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“10.9.5. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 20- “Cilt Hastalıkları” başlıklı (13) numaralı maddesine aşağıdaki (13.11) ve (13.11.1) numaralı alt maddeler eklenmiştir.

            “13.11.      Darier (Q82.8)Q82.8Derinin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları

            13.11.1 Asitretin*”

MADDE 21– “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddesine (15.4.1.6) ve (15.4.1.7) numaralı alt maddeler eklenmiştir.

“15.4.1.6. Ketojenik tıbbi mama (E74.4 ICD-10 kodu ile ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddesinde yer alan ilkelere göre)

15.4.1.7. Karnitin (yalnızca E71.1 ve E72.3 ICD 10 kodlarında ve primer karnitin yetmezliği olanlarda muafiyet kapsamındadır.)”

Comments


bottom of page