top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLE


images0VXQIHU7

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21.06.2016

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2015/1 inci dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 18.06.2016 tarihli, 29746 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Yürürlük tarihi 25.06.2016’dır.

Ek-4/A listesinde bazı eşdeğer gruplarında yapılan düzenlemelere göre;

“İmatenil” etken maddesini içeren ilaçlar, KML(Kronik miyeloid lösemi), hipereozinofilik sendrom ve mastositoz tanılarında E454A, E454C, E454E eşdeğer gruplarında; ALL(Akut lenfoblastik lösemi) tanısında E454F, E454G, E454H eşdeğer gruplarında; GIST(gastrointestinal stromal tümör) tanısında E454B, E454D eşdeğer gruplarında yer almaktadır.

“Asetilsalisilik asit” etken maddesini mono ve C vitamini ile kombine içeren ilaçlar, anti-trombotik endikasyonlarında E084B, E084C eşdeğer gruplarında; antigribal/ağrı kesici endikasyonlarında E084G, E084H eşdeğer gruplarında yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek-4/D listesinde Yapılan Düzenlemeler Listesi

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- “Koroner Arter Hastalığı” başlıklı (4.2) numaralı madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilerek (I21) ICD-10 kodu eklenmiştir.

4.2.      Koroner Arter Hastalığı       (I20) (I21) (I25) (Z95.1)  (Z95.5-Z95.9)I21Akut miyokard enfarktüsüI21.0Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsüI21.1Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsüI21.2Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerinI21.3Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerinI21.4Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsüI21.9Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış)

EK-1:Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi

EK-2:Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

EK-3: Ek-4/A Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi

EK-4: Ek-4/B Listesinden Çıkarılan Ürünler Listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page