top of page

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik
Resmî Gazete

23 Şubat 2024 CUMA

Sayı : 32469


CUMHURBAŞKANI KARARI


Karar Sayısı: 8190


Ekli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

22 Şubat 2024


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe

konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen

beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam olunur ve 2024 yılı için 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre ayrıca yeni 1 (bir) Avro değerlemesi yapılmaz."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 

Comments


bottom of page