top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

RESMİ GAZETE: BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


18 Şubat 2021

MADDE 1 - 6.2.2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


'GEÇİÇİ MADDE 3 - (1) 2nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %20 fazlasını geçemez.


(2) Bu Kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Avro değerini ilan eder. Avro değeri, Komisyon kararının sonraki ilk gün geçerli olur.'


MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3-Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


20210219-3
.pdf
PDF dosyasını indir • 191KB


Comments


bottom of page