top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


14 Şubat 2019 PERŞEMBE                                                           SAYI:30686

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı :752

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.  13 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1-  6/2/2017 Tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan ” %70” ibaresi “%60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2-Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3-Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:

(2)Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1(bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içersinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dahilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder.

bottom of page