top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


resmi gazete

Değerli Üyelerimiz,

TİTCK tarafından Yönetmelik değişikliği yapılarak serumlar, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar  1/1/2016 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışında bırakılmıştır.

Yönetmelik değişikliği aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

30 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer


YÖNETMELİKTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “1/1/2014” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür

bottom of page