top of page

BASIN AÇIKLAMASI:YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI KALDIRILMALI


YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI KALDIRILMALI

Yeni mezun eczacıların serbest eczacılık yapabilmeleri için okullarını bitirdikten sonra bir yıl yardımcı eczacılık yapma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerektiğini söyledi.

Saydan, yardımcı eczacılığın 5 yıllık eczacılık fakültesi okuyan, 6 ay boyunca stajını yapan eczacılara haksızlık olduğunu, yardımcı eczacılığın kanundan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sahada yaşanan sıkıntıların artması, yardımcı eczacılığın uygulanmasında  yaşanan zorluklar ve yeni mezun eczacıların yaşadığı sorunlar nedeniyle bakanlık raporu doğrultusunda

Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan eczacılık fakültelerinde eczane stajlarının yapıldığı ve bu stajların takibi, kontrolü, sınavları, etkinliği ve benzeri hususların fakülteler tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu; yardımcı eczacıların çoğunluğunun istihdam edildiği serbest eczaneler tarafından yardımcı eczacı çalıştırmaktan ticari kaygılar nedeniyle imtina edilmesi ve eczacıların yardımcı eczacılık yapabileceği eczane bulmasında uygulamada zorluklarla karşılaşılması sebebiyle yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılması “ 

gerekçesi ile hazırlanan teklif TBMM’ ne gönderildi.

YENİ MEZUNLARA HAKSIZLIK

“Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, uygulamanın devam etmesinin eczacı istihdamına çözüm olmayacağına ve bunun ne mezunlara, ne mesleğimize, ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacağı görüşündeyiz. 5 yıl eczacılık fakültesinde okumuş, 6 aylık stajını tamamlamış yeni eczacılara bir yıl daha  eczanelerde çalışırsan eczane açabilirsin demek son derece adaletsizdir. Fakülteyi bitirmiş, diplomasını almış ama hala yeterli değilsin, bir sene de eczanede çalışmadan eczane açamazsın demektir. Yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda kalan eczane eczacılarına ekstra maddi külfet getirmektir.

BU UYGULAMA ECZANE EKONOMİLERİNİ ZORLUYOR

Eczane ekonomilerimiz zaten oldukça güç durumda. Eczanelerimizin işleyişine en uygun olan şekilde teknisyen ve teknikerlerimizle çalışıyor, kişisel ihtiyaçlarımız dahil tüm masraflarımızı minimuma indirmek suretiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu meslektaşlarımızı istihdam etmek için mecburen bir çalışanımızı işten çıkarmak zorunda kalacağız. Bu işten çıkardığımız çalışanlarımız ve aileleri ne olacak? Hiçbir işletme hele hele bizim gibi kendi öz sermayesi ve emeği ile çalışan işletmeler ihtiyacı olmayan yanında bir yıl çalışacak personel istihdam etmez. Bir çalışanımızı işten çıkararak asgari ücretin 1.5 katı maaş vereceğimiz eczacıları istihdam etmek eczane ekonomilerimize zarar verecektir. Bu genç meslektaşlarımızın zorunlu yardımcı eczacılık yapabilecek eczane bulmaları uygulamada pek mümkün olmayacaktır. Mezun eczacılarımız için 5 aydır da bu mümkün olmadı.

İSTİHDAM SORUNU ECZACILARA YÜKLENEMEZ

Eczacıların istihdam sorununun çözümü eczacılara yüklenemez. İstihdamı çözmek devletin işidir. Meslek mensuplarının işi değildir. Eczacıları yetiştiren Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi kararı da 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılarak eczacılık mesleğine ve 5 yıl eğitim alarak mezun olan gençlere hiçbir katkısı olmayan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemenin kaldırılması gerektiği yönündedir.

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, uygulamanın devam etmesinin “eczacı istihdamını “ çözmeyeceğini, bunun ne mezunlara ne mesleğimize ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacaktır. Dolayısıyla bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.

                                                                       TEİS BASIN BÜROSU/09/11/2018

Commentaires


bottom of page