top of page

BASIN AÇIKLAMASI :YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI HEM YENİ MEZUNLARI HEM DE SERBEST ECZACILARI ZORA SO


ECZACILAR 2019’DA SORUNLARINA İLAÇ İSTİYOR

FAKÜLTE SAYISI ARTIYOR, VERİMLİLİK AZALIYOR

YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI HEM YENİ MEZUNLARI HEM DE SERBEST ECZACILARI ZORA SOKUYOR

Son dönemlerde eczacılık alanında yaşanan en önemli sorunlardan biri de eczacılık fakültesi kontenjanları ve sayılarındaki artış.

Eczacılık fakülte sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11 iken, şimdi aktif olarak 37eczacılık fakültesi var öğrenci alımı yapıyor. Eczacılık fakültesinde okuyan öğrenci sayısının 2023’de 9 bini aşacağı öngörülürken, bu durum mezun olanların işsizlik problemi ile karşı karşıya kalmasına neden olacak.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan, TEİS olarak 2019 yılından öncelikli beklentilerinin yardımcı eczacılık uygulamasının kalkması, eczacılık fakültelerinin ve kontenjanlarının azaltılıp eğitim kalitesinin artırılması olduğunu belirtti.

Saydan 2002-2003 öğretim yılında eczacılık fakültesinden mezun olan öğrenci sayısının 919 olduğunu, 2017-2018 yılında bu rakamın 1.545’e yükseldiğini söyleyerek, “Eczacılık fakülteleri kontenjanlarındaki sayıların azaltılması gerekiyor” dedi.

Saydan, fakülte sayısının değil, eğitimin kalitesinin ve istihdamın artmasının gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

15 YILDA 26 YENİ FAKÜLTE AÇILDI

“Yeni açılan eczacılık fakültelerinde altyapı imkanları yetersizken, eczacılık fakültesi sayısının ve kontenjanlarının katlanarak artması artık eczacılık eğitiminin niteliğini de tartışılır hale getirmiştir. Ülkemizin yanlış eğitim politikalarının sonucu olarak mezun olacakların nerede istihdam edileceği düşünülmeden neredeyse her ilde bir üniversite açılması sonucu, sadece eczacılıkta değil bir çok meslek grubunda üniversiteden yeni mezun insanlarımız istihdam sorunu yaşamaktadır.

Eczacılık fakülteleri ile ilgili beklentilerimiz; Öğrencisi olmayan fakat açılmış olan eczacılık fakültelerinin standartları belli kriterlere ulaşmadan öğrenci alımına müsaade edilmemesi, öğrenci almaya müsait fakültelerin taban puanlarının yükseltilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 9 bin fazla “eczacı” olacağı öngörüsünden hareketle; mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için eczacılık fakülteleri kontenjanlarındaki sayıların azaltılmasıdır.”

YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI YENİ MEZUNLARA HAKSIZLIK

Eczacılık  fakültesinden yeni mezun olan eczacılara yardımcı eczacılık zorunluluğu getirildiğinin altını çizen Saydan, “Yeni mezun eczacılar serbest eczane açabilmek için bir yıl süre ile yardımcı eczacılık yapmak zorunda bırakılıyor. Bu haksız uygulama bir an önce kaldırılmalı” dedi.

Saydan şöyle devam etti:

Bu uygulamanın devam etmesi eczacı istihdamına çözüm olmayacağı gibi bunun ne mezunlara, ne mesleğimize, ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacağına inanıyoruz. 5 yıl eczacılık fakültesinde okumuş, 6 aylık stajını tamamlamış yeni eczacılara bir yıl daha eczanelerde çalışırsan eczane açabilirsin demek son derece adaletsizdir. Bu durum; fakülteyi bitirmiş, diplomasını almış ama hala yeterli değilsin, bir sene de eczanede çalışmadan eczane açamazsın demektir.

Eczacıların istihdam sorununun çözümü eczacılara yüklenemez. İstihdamı çözmek devletin işidir. Meslek mensuplarının işi değildir. Eczacıları yetiştiren Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi kararı da 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılarak eczacılık mesleğine ve 5 yıl eğitim alarak mezun olan gençlere hiçbir katkısı olmayan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemenin kaldırılması gerektiği yönündedir.

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, bu uygulamanın devam etmesi “eczacı istihdamını “ çözmeyeceği gibi, ne yeni mezunlara ne mesleğimize ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacaktır. Dolayısıyla bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.”

                                                                       TEİS BASIN BÜROSU/27/12/2018

Öğretim yıllarına göre eczacılık fakültesi öğrenci sayıları Öğrenci sayısıÖğretim yılıFakülte sayısıYeni kayıt yapılanToplamMezun olan2002-2003119394.1209192013-2014231.8448.3731.1182014-2015242.0179.2121.2272015-2016252.13510.1081.3042016-2017362.31910.9051.4482017-2018372.61311.9531.545

Kaynak: YÖK

Saydan: Yardımcı eczacılık uygulaması yeni mezunlara haksızlık

http://www.eczacininsesi.com/index.php?yon=haber&id=11238

https://www.medimagazin.com.tr/eczaci/genel/tr-teis-baskani-nurten-saydan-yardimci-eczacilik-uygulamasi-yeni-mezunlara-haksizlik-4-34-79846.html

https://www.eczaciyiz.net/haber/yardimci-eczacilik-uygulamasi-yeni-mezunlara-haksizlik/900025573

Eczacılar 2019’da sorunlarına ilaç istiyor

#onecikan

bottom of page