top of page

BASIN AÇIKLAMASI:KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!


KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!

TEİS’TEN “AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI AFİŞ” KAMPANYASINA DESTEK

Basında ve sosyal medyada her gün birbirinden kötü şiddet olaylarını maalesef görüyor ve izliyoruz. Bu şiddet olaylarından en yıkıcısı olan kadına şiddet ise ülkemizde son yıllarda ivmelenerek çoğalmış, maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de hızını iyice arttırmıştır.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Kadına yönelik şiddet rakamları zaten yüksekti. Küresel anlamda hayatımızı etkileyen pandemi sürecinde, bu artış hız kazandı. Şiddete maruz kalan kadınlar evde izole olarak, sosyal desteklerden uzak kalıyor” dedi. Saydan, kadına karşı yapılan şiddetin ciddi toplumsal bir sorun olduğuna değinerek, “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun başlattığı afiş kampanyasına destek olma kararı aldık” dedi.

Saydan, “Şiddet görsel medyada gördüğümüz üzere sadece kaba kuvvetle olmamakta, hatta şiddetin başlangıcı olan psikolojik baskı ve sorunlar ilk olarak mağdurlarınca eczanelerimizde paylaşılmaktadır” diyerek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Günde 2,5 milyon hastanın girdiği eczanelerimiz her türlü sosyal ve psikolojik sorunların aktarıldığı ve paylaşıldığı, sırların içinde kaldığı bir tür sosyal limandır. Bizler mesleğimizi hiçbir zaman sadece “ticaret” olarak görmediğimiz için, vatandaşlarımız her türlü sorununu bizlere olan güvenlerinden dolayı eczanelerimizde rahatça paylaşıyor. Toplumsal sorun haline gelen bu durumun profesyonel olarak çözülmesi için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hayata geçirdiği yardım hattına katkı sunmaya karar verdik.

Vatandaşlarımız en mahrem konularını bile bizlere olan güvenlerinden, eczanelerimizin rahat ortamından dolayı çok rahat paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla kadına yönelik olarak gelecek ilk şiddet sinyali eczanelerimizde belli olur. Sorunların çözüme kavuşması için kanuni işlemlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de bu olaylara müdahil olması gerektiğini düşünerek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunca hayata geçirilen ve hattın diğer ucunda uzman psikologların olduğu “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” na eczacılar olarak destek vermeye karar verdik.

Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan başvuru sonucu, dernek tarafından hazırlanan afişin üyelerimizce eczanelerinden içeri giren kişilerin kolayca görebileceği şekilde vitrin camlarına asılmaya başlandı.

Ülkemizde en çok kadın üyeye sahip meslek grubu eczacılardır. Meslektaşlarımızın, artık bir kadın meselesi olmaktan çok memleket meselesi haline gelen kadına şiddet sorununa karşı yapılan mücadeleye bu afişleri eczanelerinin camlarına asarak katkı vermelerini bekliyoruz.”

ACİL YARDIM HATTI: 02126569696-05496569696


TEİS BASIN BÜROSU/15/02/2021


Comments


bottom of page