top of page

BASIN AÇIKLAMASI…


basın acıklaması

ECZACILAR YENİ SAĞLIK BAKANI’NDAN

SORUNLARINA  ”İLAÇ” OLMASINI  İSTEDİ

         Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), göreve yeni atanan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzezzinoğlu’ndan şimdiye kadar derman bulamadıkları sorunlarına ”ilaç” olmasını istedikleri, bir açık mektup gönderdi.

         Açık mektubu kamuoyuyla paylaşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ”İnanıyoruz ki Sayın Bakanımız 24 bin eczacının çığlıklarına duyarsız kalmayacak ve yıllardır kangrene dönen sorunlarımıza ilaç olacaktır” dedi.

         Saydan mektupta, Sayın Bakana son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim sürecinde yaşanılan sorunlara artık kalıcı bir çözüm bulunmasının zorunlu hale geldiğini ilettiklerini belirtti. Saydan, özelikle ilaç fiyatlarındaki düşüşlerden oluşan zararların karşılanmamasının yanı sıra, süreç içinde ülke nüfusunun neredeyse tamamının Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına girmesi ve serbest eczanelerden ilaç alınmaya başlamasıyla eczanelerin mevcut ekonomik düzeni ve işleyişinin değiştiğini paylaştıklarını bildirdi.

         Saydan TEİS olarak, mektupta şu ifadelere yer verdi:

         Doktora ve ilaca erişim kolaylaştıkça ilaca talep hızla artmış, eczanelerimizin iş yükü iki katına çıkmıştır. Öte yandan yeni ilaç fiyat kararnamesiyle kamu, artan bu talep karşısında ilaca ayırdığı bütçeyi arttırmamış ve tek gelir kaynağı ilaç satışından elde ettiği kar olan eczanelerimiz ciddi maddi sıkıntılar çekmeye başlamışlardır.

         Bugüne gelindiğinde ise, Sosyal Güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşip serbest eczanelere açılım sürecinde yapılan düzenlemeler, eczanelerin ekonomik işleyişi göz ardı edilerek uygulandığından, biz eczacılara sonuçta kazanç değil, birikimlerimiz ve sağlığımız dahil kayıplar getirmiştir.

         Tüm bu süreçte eczacılardan sadece yapılan düzenlemelere uyum sağlaması istendiği ve beklendiği için, yaşadığımız sorunlar birikmiş ve artık eczaneler için bu durum adeta ekonomik anlamda ölümcül hastalıktan kurtulma ve hayatta kalma mücadelesine dönmüştür.

         Son olarak; tüm yasal düzenlemelere ve verilen sözlere rağmen yapılan fiyat indirimlerinden oluşan kayıplarımızın hala karşılanmamış olması, dayanma gücümüzün tamamen tükenmesine neden olmuştur.

”MESLEKTAŞLARIMIZ UMUTSUZ”

         Yaşadığımız bunca sorunun hala çözülmemiş olması meslektaşlarımızı bıkkınlık, umutsuzluk ve sessizliğe yönelttiği için kamuoyunda sorunlarımızın çözüldüğü algısı oluşmaya başlamıştır. Oysa; sorunlarımız bütün yakıcılığıyla devam etmektedir. Bu sebeple;

* İlaç fiyat düşüşlerinde, geçiş süreci tanınarak indirimli fiyattan eczanelere ilaç akışının sağlanmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını, 2010 ve 2011 yılında yapılanlar dahil tüm fiyat düşüşlerine ait zararlarımızın karşılanmasının bir an önce ve kesinlikle sağlanmasını,

*Kamu Kurum iskontosunun muhatabının eczaneler olmamasını, iskonto değişikliklerinden oluşan zararlarımızın karşılanmasını, bu değişikliklerden ve uygulamalardan etkilenmememiz için de yaptırımı olan yasal düzenlemelerin yapılmasını,

*İlaç fiyatlandırmasını örnek aldığımız Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulandığı üzere, eczanelere reçete ve/veya kutu başına “meslek hakkı” ödenmesinin sağlanmasını,

*Eczane işletme giderlerinin arttığı, mevcut kar oranları ile eczanelerin ticari yaşamlarını sürdürmelerinin ekonomik olarak mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak Eczacı kâr oranlarının kademelendirilmesinden vazgeçilmesini ve yükseltilmesinin sağlanmasını istiyoruz.

            Biz eczacılar;

            Kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmemiz için yaşadığımız sorunlarımızın giderilmesini ve bunu sağlamak için haklarımızı koruyan, uygulanması sağlanan yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.

            Halkımıza ilaç olmak için, sorunlarımıza ”ilaç” istiyoruz. Bu bağlamda yeni görevinizde biz eczacıların başlıca sorunlarının çözümünde önemli işler yapacağınızı ümit ediyoruz.

TEİS BASIN BÜROSU/27/02/2013

Comments


bottom of page