top of page

BASIN AÇIKLAMASI…


basın acıklaması

TEİS: “SGK’NIN YURTDIŞINDAN GELEN İLAÇLAR İÇİN ÖDEDİĞİ PARA AYDA 80 MİLYON LİRAYA ULAŞTI”

         Son günlerde basın-yayın organlarında yurtdışından getirilen ‘Lanvis’ isimli ilacın ödeme listesinden çıkması iddiaları ile tekrar gündeme gelen yurtdışından ilaç  temini konusu ile ilgili başka bir sorunu daha gözler önüne serdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, Türkiye’de bulunmayan ithal ilaçlar için aylık yaklaşık 80 milyon liralık meblağ, eczaneler yerine aracı kurumlara ödeniyor. Kurum bugüne kadar ilaç parasının önemli bir miktarını ithal ilaç birimine öderken, Türkiye’de bulunmayan ilaçların “özel sektör eliyle” ithalatına olanak tanımasıyla, yurt dışı ilaca ödenen paranın ocak ayında yaklaşık 50 milyon liradan, ağustos ayında yaklaşık 80 milyona ulaşması, zaman geçtikçe bu meblağın daha da büyüyeceğini gözler önüne seriyor.

         Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yurtdışından getirilen ilaçların çoğunun Türkiye’de ruhsatı bulunduğunu, yanlış ilaç fiyat politikası yüzünden devletin parasının heba olduğunu söyleyerek, “Vatandaşların bu ilaçları bir özel şirket ya da aracı kurumların elinden bekleyerek değil, 7 gün 24 saat ulaşılabilir olan eczanelerimizden alması sağlanmalıdır” dedi.

         Saydan, yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı: “Eczane eczacılarının sendikası olarak, ilaç politikalarını hayret ve kaygıyla izliyoruz. Kurum tarafından yaklaşık 80 milyon liraya (eski para ile 80 trilyona) varan bir meblağ her ay, eczaneler yerine aracı kurumlara ödeniyor.

          Unutulmamalıdır ki,  ilaç bulunabilir olmalıdır. İlaç, vatandaşın ihtiyacı olduğu anda ulaşabileceği bir ürün olmalı ve bulunabilir özelliğini hiç kaybetmemelidir.

          Yurt dışından getirilen bu ilaçların çoğunun ülkemizde ruhsatı bulunmakta olup, yanlış ilaç fiyat politikası yüzünden devletin parası heba olmaktadır.

Sorumlu kurumlar bir an evvel yaptıkları yanlış uygulamadan vazgeçmelidir. Ülkemizde yerli ilaç sanayimiz ve eczanelerimiz can çekişirken, lazım olan ilacı kargo sistemi ile getirip, hastaya bir takım aracı kurumlar vasıtası ile ithal edildiği dönemdekinden daha pahalıya mal ederek, vermek bu ülke için savurganlıktır.

         Ülkemizde ruhsatlı olan ilaç; bu ülkeye vergi bırakır, bu ülkeye istihdam sağlar, bu ülke vatandaşının eczacıların elinden, istediği zaman İLAÇ TEMİNİNİ sağlar.

         Aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışından temin edilen ilaç; gelir sağlamadığı gibi daha pahalıya mal edildiği için gereksiz döviz kaybına neden olur. Vatandaş hekimin yazdığı ilacı almak için bekler ve sonunda SGK, daha fazla parayı aracı kuruma öder. Halbuki ilacın alınması gereken yer ECZANELERİMİZ’dir.

         Sorumlu bakanlık ve kurumlar tarafından ivedilikle ilaç fiyat politikaları değiştirilerek, ekonomisi çıkmazda olan referans ülkelerin listeden çıkartılması ve yurt dışına gereksiz yere döviz aktarmayı bırakmamız gerekmektedir.”

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN 800 KALEM İLACIN YERİ ECZANELER OLMALIDIR.

         Saydan, eczacıların içinde bulundukları ekonomik şartlardan dolayı kaygılı ve mutsuz olduğunu belirterek,şöyle devam etti:

         “Aylık ödenen 80 milyon lira 20 bin SGK sözleşmeli eczaneye bölünürse, eczane başına aylık 4 bin lira ek ciro sağlanacaktır. Bu çok önemli bir rakamdır. Bu ülkenin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı ve bu ülkenin sağlıktaki en büyük finans kurumu olan SGK, hem kamuya hem de eczanelerimize zarar veren yurtdışından aracı kurumlar vasıtasıyla iskontosuz ilaç getirme uygulamasından vazgeçmelidir. Bu ilaçlar ruhsatlandırılarak hastalarımızın kolaylıkla ulaşabileceği şekilde eczanelerimizden alınmalıdır.

         TEİS olarak, yetkililere sesleniyoruz; İlaç; yurt dışından getirilen parfüm, beyaz eşya, cep telefonu gibi ertelenebilir, beklenebilir bir ürün değildir. Unutmamalıyız ki hastanın sağlığını kaybettikten sonra temin edilen ilacın hiçbir anlamı yoktur. Yurtdışından getirtilen ve sayısı sekizyüzü geçen çeşitli ilacın, bu ülkenin eczanelerinden, eczacılar tarafından hastaya verilmesi için; ruhsatı bulunanların fiyat, Kamu Kurum İskontosu gibi sorunlarının en kısa zamanda çözülmesi, ruhsatı olmayan ilaçların ise ruhsatlandırılmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde; pek yakında yıllık 1 milyar Liraya (eski para ile 1 katrilyonu) ulaşan bir para harcanacak ve bu işten ne vatandaş, ne eczacı, ne üretici, ne ithalatçı ne de devlet kazançlı çıkmayacaktır.

         Ayrıca; fiyat politikası yüzünden ülkemize ilaç ithal eden yabancı firmalar süreç içinde ilaçlarının tamamını ruhsatlandırmayacaklar ve biz de yüksek fiyattan yurtdışından ilaç getirtmeye çalışacağız. Kaldı ki rakamlar ortada; bugün, 2009 yılındaki perakende satış fiyatından bile pahalıya temin edilen söz konusu ilaçlar için, Ocak ayında yurtdışı ilaca ödenen para yaklaşık 50 milyon lirayken (eski para ile 50 trilyon), ağustos ayında yaklaşık 80 milyon liraya (eski para ile 80 trilyon) ulaşmıştır.

         Üreticisinden dağıtıcısına, deposundan eczanesine kadar tüm sektörün korunması ve ülke kaynaklarının heba edilmemesi için başlangıçta istisna olan, ancak şimdi genele yayılan bu uygulamanın ivedi olarak, yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. “

TEİS BASIN BÜROSU 29/08/2013

KURUMUN 27.08.2013 TARİHLİ YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİNDEN İLACIN ADISAĞLIK BAKANLIĞI2009 FİYATISAĞLIK BAKANLIĞI2012-2013 FİYATI SGK 2012-2013 FİYATISGK,YURT DIŞI FİYATI(EURO OLARAK)27 AĞUSTOS 2013SGK YURTDIŞIFİYATI (LİRA OLARAK)LANVİS 40MG 25 TB 69,53 Lira30,54 Lira21,99 Lira128,00 €353,66 LiraPNEUMO 23 VACCINE 1 SYRINGE 32,29 Lira 20,09 Lira 15,97 Lira15,50 € 42,88 Lira

Comments


bottom of page