top of page

BASIN AÇIKLAMASI


Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-27 09:19:15Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

TEİS: ECZANE EKONOMİLERİ ÇIKMAZDA”

İLAÇ VE ECZACILIK HİZMETİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR

ECZANELERDE SATILAN İLAÇLARIN %65 ‘İ 10 TL’NİN ALTINDA

         2014 sonu itibariyle ilaç pazarındaki 11.299 adet ürünün ciro bazında yüzde 42 sini 0-10 TL, yüzde 21’ini 10-25 TL, yüzde 13’ünü 25-50 TL, yüzde 10’unu 50-100 TL, yüzde 7’sini 100-250 TL, yüzde 7’sini 250 TL ve üstü oluşturuyor.

         Eczanelerde satılan ilaçların kutu bazında %65 ‘inin 10 TL ve altındaki ilaçlardan olması karlılığın ve verimliliğin düşük olmasına dolayısıyla da eczane ekonomilerinin çıkmazda olmasına neden oluyor.

         İEİS’nin hazırladığı Türkiye İlaç Sektörü bilgilerine göre son beş yılda 0-10 TL arasındaki ürünlerin pazar payının arttığı, 100 TL üzerindeki ürünlerin ise pazar payının düştüğü görülmektedir.    

         TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, son yıllarda yaşanan değişim sürecinden kaynaklı eczacıların mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, yapılan düzenlemelerin dahi uygulanmasının sağlanmadığını kaydetti.

         Saydan, ilaç pazarındaki ürünlerin neredeyse yarısının ciro bazında 10 TL ve altında olduğunu söyleyerek, ilaç fiyat düşüşlerinden dolayı eczanelerin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının da altını çizdi.

         Saydan konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

         “Bugün eczacıların gerek devletin yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı uğradığı zararların telafi edilmemiş olması, gerekse ülke ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda ilaç ve eczacılık hizmeti sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. 

İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE ÖDENMEYEN FİYAT FARKLARI

         2005 Yılında SSK’lıların ve Yeşilkart’lıların serbest eczanelere açılım sürecinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler sonucu ilaç fiyatları düşürülmüş, ilaç firmalarının devlete  eczaneler üzerinden ıskonto uygulaması hayata geçirilmiştir. Ancak bu yeni düzenlemelerin  hayata geçirilmesinden bu yana geçen sürede eczacıların raflarında bulunan ilaçlardan dolayı oluşan zararları karşılanmadığı gibi yapılan yasal düzenlemelere rağmen her hafta yapılan indirimlerin yanı sıra 2011 ve 2012 yılında yapılan toplu fiyat düşüşleri ve Kamu Kurum Iskontosundaki artışlardan oluşan zararlar bile hala karşılanmamıştır. İlaç firmaları, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki ve Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yeni düzenlemelere ve hatta yargı kararına rağmen eczacıların raflarında bulunan ilaçlardan dolayı oluşan zararlarını karşılamamakta ısrar etmektedirler.

         Diğer taraftan özellikle son beş yıldır ilaç fiyatlarının neredeyse hiç artmamış olması eczane ekonomilerinin enflasyon karşısında %50’den fazla erimesine neden olmuştur. Eczanelerin kira, elektrik, personel vb. tüm giderleri en az enflasyon oranında artarken iş hacimleri artmasına rağmen cirolarının artmaması eczane ekonomileri için ciddi anlamda yıkıma neden olmuştur.

         İçinde bulunduğumuz bu süreçte eczanelerimizin zararları karşılanmadığı için eczacılarımız ciddi bir darboğaza sürüklenmiş, ve bir çoğu iflas noktasına gelmiştir. Her gün çıkan yeni uygulamalar ve vatandaşla sürekli karşı karşıya bırakılan eczacılarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır.

TEİS olarak yetkililerin öncelikle ve ivedi olarak eczacıların uğradığı zararların karşılanması yönünde yapılan düzenlemelerin uygulanmasını mutlaka sağlamalarını istiyoruz. Halk sağlığının korunmasının ancak ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz devamı ile mümkün olduğunu yetkililer asla unutmamalılar.

TEİS BASIN BÜROSU/27/08/2015Comments


bottom of page