top of page

BASIN AÇIKLAMASI


ECZACILARA YENİ YIL SÜRPRİZİ;

BORCU YOKTUR YAZISINI YETİŞTİREMEYEN ECZANE ÖDEME ALAMAYACAK!

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2017 tarihinde yayınlanan Tebliğe göre eczaneler her ay SGK’ya vergi borcu yoktur yazısını zamanında ulaştıramazsa reçete ödemelerini alamayacaklar. Aynı Tebliğe göre vergi borcu yazısı olmadan ödeme yapan memura da 4 bin TL para cezası uygulanacak. Uygulama 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girecek.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan “E-devlet, E-reçete, E-fatura, E-beyanname ve bunlar gibi bir çok resmi konuda elektronik işlemin yapıldığı bir dönemde yazılı olarak kağıt veya liste işleminin zorunlu hale getirilerek eczacıların reçete ödemesini zora sokmak anlaşılır bir tutum değildir” dedi. Saydan’ın açıklaması şöyle:

            “Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2017 tarihinde yayınlanan “Tahsilat Genel Tebliği” Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığına gönderilmiş ve 01.01.2018 tarihinde uygulamaya konulması istenmiştir. Bu düzenlemeye göre Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezleri de eczacılardan vergi borcu yoktur yazılarının listelenmesini ve en geç her ayın 6’sına kadar ellerine geçecek şekilde gönderilmesini istemektedir. Her ay 25 bin eczane tarafından yapılması istenen bu uygulama evrak, işgücü ve zaman kaybının yanı sıra ödemelerde aksama yaşanmasına ve eczacıların ciddi anlamda mağdur olmasına neden olacaktır. Evrağın yetişmemesi, yanlış yere gitmesi, yanlış belge gönderilmesi vb. gibi bir çok durumda eczaneler hak ettikleri halde ödemelerini alamayacaklardır. Zira  SGK ödeme birimleri bu belge olmadan ödeme yapacak olurlarsa evrak başına 4 bin lira gibi ceza ödeyeceklerinden  evrakta yaşanacak en ufak bir sorunda eczane ödemesi çıkmayacaktır. Memurların da görevini yapmasını zorlaştıracak bu düzenleme eczanelerimizin kredisini ve itibarını geri dönülemez olarak tahrip ederek iflas etmesine dahi neden olabilecektir.

SÖZLEŞME GEREĞİ BORCU OLAN ECZACININ ÖDEMESİ ZATEN KESİLİYOR

Bizler; eczane eczacıları olarak bu ülkede en düzgün vergi ödemesi yapan meslek gurubuyuz ve bununla da iftihar ediyoruz. Sağlıkta dönüşüm projesinin her aşamasında sıkıntılar yaşadık ama vatandaşa hizmet etmekten ve devlete olan vergimizi ödemekten asla şikayetçi olmadık. Kaldı ki ; Sosyal Güvenlik Kurumu eczanelerimizle yaptığı protokol gereği olarak her türlü alacağını fatura bedellerimizden tahsil edebilmektedir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SGK’ya bildirilen vergi borçları da yaptığımız sözleşme gereği eczacının SGK faturasından kesilmektedir. Eczacılar senede bir iki defa ödeme alan,ortakları ve adresi sürekli değişen müteahhit firmalar gibi değildir. Mevcut düzenlemede devletin alacağı alınmadan eczacılara ödeme hiç yapılmamıştır.  Bu yüzden ; Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı Tebliğe göre her ayın başında vergi dairelerinden “borcu yoktur” belgesi, borcu varsa “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge “ olmadan Sosyal Güvenlik Kurumunun eczane fatura bedellerini ödememesini istemesinin hukuki gerekçesi de bulunmamaktadır.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİNİN GEREĞİNİ KURUMLAR ELEKTRONİK ORTAMDA KENDİ ARALARINDA UYGULAMALI

E-devlet, E-reçete, E-fatura, E-beyanname ve bunlar gibi bir çok resmi konuda elektronik işlemin yapıldığı bir dönemde yazılı olarak kağıt veya liste işleminin zorunlu hale getirilmiş olması eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak bizleri şaşırtmıştır. Çağımız elektronik ortam çağıdır. Vergi dairelerinde her türlü mali dökümler elektronik ortamda bulunmaktadır. SGK ; E-imza kullanılarak yazılan E- reçete uygulamasına geçmiş ve tüm bilgileri elektronik ortamda işleyen bir kurumdur. Neden ülkemizin iki güzide kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı kendi aralarında kullanabilecekleri elektronik ortam hazırlamıyorlar? Mevcut alt yapıya ilave edilecek ek bir yazılımla kimseyi mağdur etmeden, Tahsilat Genel Tebliği’nin gereğini iki kurumun kendi aralarında elektronik ortamda halletmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Kaldı ki; vergi beyanlarımız bizim kişisel ve ticari sırlarımızdır. Bu verilerimiz sadece  borcu kesecek birim tarafından görülmeli ve yapılması gereken kesinti miktarı varsa kesilmeli ve belgesi de eczanelerimize gönderilmeli, ticari bilgilerimizi içeren evraklarımız elden ele dolaşmamalıdır.

Ocak ayındaki eczane ödemlerinde büyük bir kaos ve ekonomik sıkıntı yaşanmasına neden olacak bu uygulamanın mutlaka ertelenmesi gerektiğini, iki kurumun hem mesai kaybına hem kağıt israfına neden olan bu uygulamayı online sistemle çözmeleri gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyor, yetkililerin eczane ekonomileri için yaşamsal sorunlara neden olacak bu düzenlemeye acilen çözüm bulmalarını talep ediyoruz.”

TEİS BASIN BÜROSU-31/12/2017

Comments


bottom of page