top of page

BASIN AÇIKLAMASI.


basın acıklaması

AFAD, ECZACILARA 7 AYDIR REÇETE BEDELLERİNİ ÖDEMİYOR

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEDAVİLERİ YARIM KALIYOR!

         İlaç fiyat düşüşlerinden oluşan farkların ödenmemesi, piyasada bulunmayan ilaçlar, hergün artan işletme giderleri gibi eczaneleri ekonomik darboğaza sokan ve hasta ile karşı karşıya getiren birçok soruna bir de 2 milyonun üzerinde bulunan Suriyeli Sığınmacıların reçete bedellerinin karşılanmaması eklendi.

         Suriyeli Sığınmacıların ilaç ihtiyaçlarını karşılayan eczacıların ödemelerini alamadıkları için hizmet veremez duruma geldiğini dile getiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “AFAD yaklaşık 7 aydır Suriyeli reçete bedellerini ödemiyor” dedi.

         Eczacıların, iyi niyetlerinin mağduru haline geldiğini dile getiren Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü:

BÜROKRATİK GECİKME ECZACIYI MAĞDUR EDİYOR

         “15 Ekim 2015 tarihindeki 2015/8 numaralı Başbakanlık AFAD Geçici Koruma genelgesine istinaden Suriyeli sığınmacıların reçetelerini karşılayan eczacılarımız 7 aydır paralarını AFAD’ dan alamıyor. Genelgedeki  ’90 gün içerisinde inceleme tamamlanır, ÖDENEK GELDİKTEN 7 gün sonra ödeme yapılır’ maddesindeki inceleme-ödenek gelme arasındaki sürenin belirsizliğinden dolayı eczacılarımız mağduriyet yaşamaktadır. AFAD Suriyeli reçeteleri aynen genelgedeki gibi 90 gün içerisinde kontrolleri tamamlanmasına rağmen AFAD kurumu içerisindeki bürokratik işlemler nedeniyle eczacılarımız 210 günde alacağını alamaz hale gelmiştir.

BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN HASTALARIN TEDAVİLERİ YARIM KALIYOR

         İthal ilaçların bedelini depolara peşin ödemek durumunda olan eczacılar 210 gün sonra para gönderen kurum yüzünden bu tip ilaçları artık depolardan temin edemez hale gelmiş durumdadır. Eczacıların bu sistemde reçete karşılaması artık hiçbir şekilde mümkün olmadığından ; AIDS (HIV), HEPATIT , kanama durdurucu faktör ilaçları gibi bulaşıcı ve ölümcül hastalıkların tedavileri yarım veya eksik kalmakta ve bu kişiler sokaklarda tedavi olamadan gezmektedir. Bu durum halk sağlığı açısından çok ciddi sorun olmaya başlamış durumdadır.Yetkili kurumun bu konuya bir an evvel el atması gerekmektedir. AFAD ödemelerinin 90 günü aşmayacak şekilde düzenlenmesi hem toplum sağlığı için hem de eczacılarımızın sürdürülebilir sağlık hizmeti verebilmesi için şarttır. Aksi takdirde Suriyeli hastaların ilaç tedariki büyük bir sorun olmaya devam edecektir.

         TEİS olarak bu sorunun ulusal halk sağlığı sorununa dönüşmemesi için ilgili ve yetkili birimlerden Suriyeli mülteciler tarafından alınan ilaçların bedellerinin, verilen reçete kontrollerinin çabuklaştırarak ödenmesini sağlamasını ve eczacılarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.”

TEİS BASIN BÜROSU/31/10/2016

Comments


bottom of page