top of page

BASIN AÇIKLAMASI


TEİS : “YAŞANAN “İLAÇ YOKLUĞUNUN “ SORUMLUSU ECZACILAR DEĞİLDİR !”

Sağlık Bakanı Demircan’ın piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili olarak “Biz bu işi takip ediyoruz. İlacın hangi eczanelerde ne kadar olduğunu biliyoruz. Böyle bir suçu olan varsa ceza vereceğiz, maddi cezası tekrarında kapatmaya kadar giden cezalar var. Var olan ilacı yok demek suçtur. Uyarıyoruz eczaneleri.” şeklindeki açıklaması üzerine yazılı bir açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten SAYDAN “Sayın Bakanın ilaç yokluğu konusunda yanlış ve eksik bilgilere dayalı olarak eczacıları hedef gösteren açıklamasına üzülerek şahit olduk. Eczacıları hiçbir gerekçeye dayanmadan itham etmek sorunu çözmez. Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 20 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmalarıdır. Eczacılar yüzünden yaşanan bir sorun bulunmadığı gibi, eczacıların bu gibi sorunları aşmak için kullanabilecekleri bir argüman da bulunmamaktadır. Taşları bağlayarak köylüye suç atmak köydeki sorunu çözmez.” dedi.

Saydan’ın açıklaması Şöyle;

“Her zaman kolaylıkla töhmet altında bırakılan eczanelerimizin bırakın stok yapmaya müsait sermayeye sahip olmasını, neredeyse %95’inin kredi ve borç sarmalında olduğu göz önünde bulundurulursa, birçoğu çeklerini ödemekte zorlanmakta, 20 Şubat’a kadar dayanacak güçleri dahi bulunmamaktadır. Ayrıca: eczanelerin bölgelere göre farklılık gösteren “yok ilaçları“ bulunmakta olup bunları il dışında yani farklı bir eczanedeki meslektaşı ile TAKAS yapma hakkı da kanunumuzda olduğu halde yönetmeliğimizle ENGELLENMEKTEDİR. Sendikamızca kanuna aykırı olan bu durum için hukuki yollara başvurulmuş olup, yetkililerin ivedilikle bu engellemeyi “yaşadığımız bu sıkıntılı günleri görerek “ kaldırmasını bekliyoruz. Örneğin; Ankara’da eczanesi bulunan meslektaşımız, Kırıkkale’deki meslektaşı ile ilaç takası yaparak hasta vatandaşına ilaç temin edememektedir.

Eczaneler arası il dışı takas yöntemi ilaç yokluğunu önemli ölçüde azaltacak bir yöntem iken neden hala yasaktır?

Hastalarımız ilaç yokluğu sorunu ile eczanelerimizde karşı karşıya gelmektedir ama sorunun kaynağı eczanelerimiz değildir.

20 Şubat 2018 tarihinde ilaca %15 dolayında bir zam geleceği öngörülmektedir. Eczacıların brüt karının %20 olduğu düşünüldüğünde %15’lik ekstra bir kazanım için hazırda olan %20 kardan vazgeçtiğini düşünmenin, zaten düşük olan cirolarını ilaç satmayarak daha da düşürmeye çalıştığını öngörmenin hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Ülkemiz artık 70’lerin karaborsası ve kuyruklarının yaşandığı bir ülke değildir. Bir eczaneden alamazsa hasta diğer eczaneden alır. O aldığı eczane de; hem hasta, hem ciro, hem de kar elde eder. Serbest piyasa ekonomisinde perakende sektöründe “stokçuluk” olmaz. Sayın Bakanın yanlış bilgilendirmeye maruz kaldığını ve bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Gerçek durum şudur; Euro artışı beklendiği için ilaç üretim ve ithalatının ertelenmesine bağlı olarak ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların eczanelerimize sevkıyatını minimum seviyede tutmakta bu yüzden de piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. 20 Şubat’tan itibaren güncel EURO kurunun 2,60 TL olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Kur düzenlemesinin özellikle pahalı olup da yokta olan ilaçların sayısını azaltmayacağı ortadadır. Sorun; eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Eczacıları günah keçisi ilan ederek gelmekte olan bu büyük tehlikeyi göz ardı etmemek, her ne kadar örselensek de doğruyu kamuoyuyla paylaşmak bizim vazgeçmeyeceğimiz bir görevdir.

Tüm bu gerçekler göz ardı edilerek, sağlıkta dönüşüm projesini nerede ise tek başına yüklenerek bugünlere ulaşmasını sağlayan eczane eczacılarının töhmet altında bırakılması son derece yanlıştır. Şirketlerin önceliği karlılıktır, biz eczacıyız, ticaret bizim önceliğimiz asla olamaz.

TEİS olarak vatandaşlarımıza ve kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz ki; SAĞLIKTAN TASARRUF OLMAZ, BULUNMAYAN İLAÇ EN PAHALI İLAÇTIR. Bulunmayan ilacın sorumlusu eczacılar değildir”

TEİS BASIN BÜROSU  02/02/2018

Comments


bottom of page