top of page

BASIN AÇIKLAMASI

KANSER HASTALARI KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLARI YAZDIRDIĞI HALDE ALAMIYOR!

İKİ KURUM ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK HASTALARI VE ECZACILARI MAĞDUR EDİYOR!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14/03/2017 tarihli  Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmış, devamında mor ve turuncu reçeteli ilaçlar ile normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiş olup, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerce tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemi olan “Renkli Reçete Sistemi” üzerinden düzenlemelerinin gerekliliği belirtilmiştir.

Hayata yeni geçen bu uygulama ile  takibi ve kontrolü zorunlu ilaçları içeren tüm reçeteler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan program üzerinden bilgisayar ortamında  kurumun Renkli Reçete Sistemine işlenmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.5.4. maddesinde  yer alan “Sağlık Bakanlığı tarafından özel mevzuatı düzenlenmiş olan kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde reçeteler ayrıca Kuruma ibraz edilmeyecektir.” şeklindeki ifade ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.10 (1) maddesinde yer alan “İlaç Güvenlik İzlem Formları olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen kurallara uyulur.” şeklindeki ifadeler söz konusu sistem üzerinden yazılan reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da geri ödemede kabul edileceğini yasal olarak belirlemektedir.

Yeni sisteme geçildiği için de kağıt kırmızı ve yeşil reçetelerin basımı ve dağıtımı yapılmamaktadır.

Yeni sistem üzerinden yazılan reçetlerin Sosyal Güvenlik Kurumu  sistemi üzerinden de yazılmaması durumunda bazı SGK il müdürlüklerince kabul edilmediğini belirterek yazılı bir açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan  “ Ülkemizin iki güzide kurumunun entegrasyon yaparak birlikte çalışmaları gerekmektedir.Maalesef sahada yaşananlar bunun hiç de öyle olmadığını göstermektedir. Elektronik imza ile elektronik ortamda yazılan reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmeyerek yerine kağıt reçete yazılmasını istemesinin gerek yasal mevzuat açısından, gerekse hastaların ve de kurumun menfaati açısından nasıl bir yararı olduğunun izahı bulunmamaktadır.” dedi. Saydan’ın açıklaması şöyle ;

“Devletin elektronik ortama geçtiği bir dönemde devletin bir kurumunun elektronik ortamında yazılan reçetenin devletin bir diğer resmi kurumunun elektronik ortamında yazılmadığı için  kabul edilmemesi gibi bir sorun yaşanmaktadır. Sistemden kaynaklanan bir sorunun hastalara ve eczacılara fatura edilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Zira her iki sistem de elektronik sistem olduğu için elektrik, internet kesintilerinden veya sistem arızalarından etkilenmektedir.Sistemlerin veya internetin yavaşlaması bile duraksamalara ve aksaklıklara neden olmaktadır. Renkli reçeteleri Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt yapan hekimlerimiz,hastaların diğer ilaçlarını manuel yöntem denilen kağıt reçeteye yazabiliyorlar. Bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmeyerek hastalarımıza verdiğimiz kırmızı ,yeşil reçeteli ilaçlar “mevzuata “ aykırı bulunarak ödenmemekte ve hekimlerimizden kırmızı,yeşil renkli kağıt reçeteye yazılması istenmektedir. Bu durumda da kırmızı ve yeşil kağıt reçetesi olmayan hekimler reçete üzerine “elimizde eski usul kağıt kırmızı reçete olmadığından dolayı reçete elektronik düzenlenmiştir.” diyerek kaşe ve imza atmalarına rağmen SGK tarafından bu reçeteler yine kabul edilmemektedir.

Kırmızı reçeteli ilaç kullanan bu hastalarımız genelde kanser hastalarımızdır. Ağrılarını dindirmek veya akciğer kanseri hastalarımızda öksürükleri azaltmak için bu ilaçları kullanmaları gerekmektedir.  Bu hastaların ilaca ulaşmasını engelleyen ve yasal dayanağı olmayan fiili  bir durumla karşı karşıya kalmış durumdayız.

Diğer taraftan Eczanelerimizde yapılan majistral dediğimiz ilaç reçeteleri SGK sistemine elektronik olarak girilemiyor,ama TİTCK’ nun renkli reçete sisteminden rahatlıkla yazılmaktadır.Bu tür reçetelerde de SGK tarafından mutlaka kağıt şeklindeki eski usul kırmızı reçetelere yazılması istenmektedir. Eğer yoksa bu reçeteleri de SGK ödememektedir.

RENKLİ REÇETE SİSTEMİNDEN YAZILAN REÇETELER MEVZUATA UYGUNDUR.ECZACILAR OLARAK BU REÇETELERİ KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ

Renkli reçete sisteminden yazılan reçeteler yasal mevzuata uygun olarak düzenlendiği halde SGK tarafından kabul edilmeyerek ödenmemesi ve bu tür reçeteleri karşılamayınız denilmesi hem hekim,hem vatandaşlarımız hem de bizleri mağdur etmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu ile sendika olarak görüştük,yazı yazdık ama hiçbir netice alamadık.

TİTCK ise “bizce yazılan reçeteler mevzuata uygundur,gerekli genelge ile duyurulmuştur” demektedir.

İki kurum arasındaki sistemlerde tam entegrasyon olmaması, uygulamada anlaşamamaları hepimizi en çok da vatandaşımızı mağdur etmektedir.

İki kurumun arasında aslında hiç yaşanmaması gereken bu soruna siyasi otoritenin ivedilikle bir çözüm bulmasını talep ediyoruz.”

TEİS BASIN BÜROSU 28/01/2019


Comments


bottom of page