top of page

BAKANLAR KURULU KARARI (Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri hk.)


10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı : 2018/11286

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması : Sağlık Bakanlığının 22/1/2018 tarihli ve 110 sayılı yazısı üzerine ,Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1-6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2. Maddenin ikinci fikrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için ,bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir ) Avro değerinin %15 fazlasını geçemez.

MADDE 2-Bu karar yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

bottom of page