top of page

BAŞVURUMUZ SONUCUNDA KALDIRILAN, ECZACI OLMAYANLARA YÖNELİK “ECZACI” ÜNVANLI SERTİFİKA PROGRAMINA SA


BAŞVURUMUZ SONUCUNDA KALDIRILAN, ECZACI OLMAYANLARA YÖNELİK “ECZACI” ÜNVANLI SERTİFİKA PROGRAMINA SAĞLIK BAKANLIĞI DA “DUR” DEDİ.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen, eczacı olmayan kişilere de “Eczacı” ünvanlı sertifika verilmesinin planlandığı “Sağlık Danışmanı Eczacı” isimli uzaktan eğitim ve sertifika programı; YÖK ‘e ve ilgili üniversite rektörlüğüne yapılan yazılı başvurularımız neticesinde başlamadan durdurulmuştu. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’na da yaptığımız başvuru sonrasında Kurum da bahsi geçen programın yasaya uygun olmadığını üniversiteye bildirerek hassasiyetini ortaya koymuştur.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak eczacının meslek onurunu ve saygınlığını koruma çabamız kesintisiz devam edecektir.

Üyelerimize ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Konuyla ilgili YÖK’ten gelen cevap yazısı:

Konuyla ilgili Sakarya Üniversitesi’ne yazdığımız yazı:

Sağlık Bakanlığı’ndan Gelen Cevap Yazısı:

T C SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı     :   81776946-513.01-E.                                                              24.01.2017

Konu   :   Sağlık Danışmanı Eczacı Sertifika Programı Hk.

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Ziyabey C. No:31/2 Balgat-ANKARA

İlgi:      a)19.12.2016 tarihli, 89 sayılı ve Kurumumuz 324955 evrak numaralı yazınız,

            b)03.01.2017 tarihli ve E. 1925 sayılı Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü hitaplı yazımız,

            c)11.01.2017 tarihli, E.390 sayılı ve Kurumumuz E.14316 evrak numaralı Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü yazısı.

            İlgi (a) yazınız ile Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin “Sağlık Danışmanı Eczacı” isimli uzaktan eğitim ve sertifika programının incelenerek gerekli işlemin yapılması ve sonucundan tarafınıza bilgi verilmesi talep edilmiş, ilgi (b) yazımız ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne adı geçen sertifika programı neticesinde “Sağlık Danışmanı Eczacı” adı altında eczacılık sertifikasının verilmesinin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a aykırı olduğu bildirilmiş, bahsi geçen sertifika programının açılması ve yürütülmesi hususunda tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesi istenmiştir.

            İlgi (c) yazı ile Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılması planlanan adı geçen sertifika programının kapatılmasının uygun görüldüğü, söz konusu program ile ilgili eğitim verilmediği tarafımıza bildirilmiştir.

            Bilgilerinize rica ederim.

                                                                                              Uzm.Ecz. Fatma BEKAR

                                                                                                  Kurum Başkanı a.

                                                                                                    Daire Başkanı

Comments


bottom of page