top of page

BAŞVURUMUZ SONUCU “ECZACI ÜNVANLI” SERTİFİKA PROGRAMI KALDIRILMIŞTIR.


BAŞVURUMUZ SONUCU “ECZACI ÜNVANLI” SERTİFİKA PROGRAMI KALDIRILDI

         Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezince açılan ve eczacı olmayanları da kapsayan ”Sağlık danışmanı ECZACI”  sertifika programının kaldırılması için sendikamız tarafından Sakarya Üniversitesi ile YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurulu’na) yapılmış olan başvuru sonucu;  söz konusu sertifika programı kapatılmış ve bu programa ait ünversitenin web sayfasında bulunan ilan kaldırılmıştır.

         Sendikamızın başvurusu ve YÖK tarafından sendikamıza gönderilen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS(Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

YÖK TARAFINDAN GÖNDERİLEN CEVAP YAZISI:

T.C.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı : 75850160-303.01.01-83306                                             27/12/2016

Konu : Sağlık Danışmanı Eczacı Sertifika Programı Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat ANKARA

İlgi: 19.12.2016 tarihli ve 107418 sayılı yazınız.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin açmış olduğu Sağlık Danışmanı Eczacı isimli sertifika programının üniversite ile görüşme neticesinde kapatıldığı web sayfalarında yer alan ilanın kaldırıldığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sibel İRKEY  Başkan a.

Daire Başkanı


Comentários


bottom of page