top of page

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI HAKKINDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ NİHAİ SONUCA VARDI (Yazıya ilave yapılmıştır.)


teis yeni

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI HAKKINDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ

NİHAİ SONUCA VARDI

         Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         TEİS olarak kurulduğumuz günden itibaren yaptığımız tüm girişimleri şeffaf olarak eczacı kamuoyunun önünde gerçekleştirdiğimizin, eczacı kamuoyunun hassasiyet gösterdiği konularda da süreçle ilgili bilgilendirmeleri birinci elden aralıksız olarak sizlere ilettiğimizin altını çizerek , yanlış hesaplama sonucu fazla tahsil edilen Bağ-Kur prim borçlarının iade sürecinde nihai sonuca varıldığının bilgisini vermek istiyoruz.

          “Yasal düzenleme olduğu, bir şey yapılamayacağı, muhatap bulunamadığı” yönündeki yaklaşımların varlığı üzerine daha önce de bilgilendirdiğimiz üzere 12 Mart Perşembe gününden itibaren başlattığımız girişimler ve yaptığımız görüşmeler sonucu ; yanlış hesaplanan prim borçlarının iadesi ve sonrasında da  iadelerin meslektaşlarımızın hesaplarına ivedilikle aktarılması için talimat gönderilmesi sağlanmış ve bu sayede de meslektaşlarımız yapılan kesintilerini almaya başlamışlardı.

         Mevcut yasanın varlığının sürmesi halinde geriye dönük olarak, diğer yıllar için de uygulanma tehlikesi olduğundan Yasanın değiştirilmesi ile ilgili olarak yaptığımız ısrarlı takip sonucu eczacı milletvekillerimizin üstün gayreti ile yasa değişikliği seçim sonrasına kalmadan 3 Nisan 2015 Tarihli Meclis Genel Kurulunda 48. Sırada  görüşülerek kabul edilmiş ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak süreç henüz tamamlanmamıştır.

         Sürecin en başından beri konuya müdahil olduğumuzdan ve yasa değişikliğinin sadece bu haliyle geçmesinin geçmişe dönük olarak bir anlam ifade etmeyeceğini bildiğimizden dolayı da bu yöndeki gerekli hatırlatmaların sürekli bir şekilde iletilmesi sağlanmış olup, 4 Nisan 2014  Tarihinde yapılacak olan Meclis Genel Kurulundaki 687 Sayılı Yasa ile ilgili görüşmelerin 89. Sıra maddesinde bu değişikliğin yürürlük tarihinin 1.10.2008 olmasının da yasalaşması sağlanmış olacak ve süreç meslektaşlarımız lehine tamamen sonlanmış olacaktır.

         Bu vesileyle de; bu süreçte emeği geçen başta Eczacı Milletvekillerimiz olmak üzere Kurumun İlgili Daire yetkililerine ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

         Bilgilerinize sunarız.

         Saygılarımızla…

TEİS YÖNETİM KURULU

İLAVE NOT:Yürürlük tarihi  1/10/2008 olarak TBMM de kabul edilmiştir. Geriye dönük olarak borç çıkarılmasının önü kapanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

AYRICA ,687 SAYILI KANUNUN 55. MADDESİ KABUL EDİLMİŞ,MUAYENE ÜCRETİ ATLATMA NEDENİYLE ECZANELERE VERİLEN CEZALARA ÜST SINIR GETİRİLMİŞTİR. 

Bình luận


bottom of page