top of page

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ..


sgkyazi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacak. Kasım’dan itibaren meslek kodu uygulaması, daha sonra da mesleğe göre sigorta primi ödemesi başlayacaktır.

Bu sebeple Sendikamızca hazırlanan mesleğimize ait bütün kodlar tabloda yer almaktadır.

Ayrıca Kurumca yayımlanan duyuru bilgilerinize sunulur.

TEİS

MESLEK KODLARI TABLOSUKODAÇIKLAMA1213.09BAŞECZACI2262.01ECZACI2262.02ECZACI   (Ameliyathane)2262.03ECZACI   (Depo İlaç)2262.04ECZACI   (Klinik)2262.05ECZACI   (Majistral)2262.06ECZACI   (Sıhhi Sarf)2262.07ENDÜSTRİYEL   ECZACI2262.08DİĞER   ECZACILAR2310.46Eczacılık   İşletmeciliği Öğretim Üyesi2310.47Eczacılık   Temel Bilimleri Öğretim Üyesi3213.01Eczacı   Kalfası3213.02Eczane   Hizmetleri Teknikeri5223.91ECZANE İŞÇİSİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

01/11 /2012

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ

HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir.

Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodlar ı ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Söz konusu uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir:

– Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ı kapsamaktadır.

– Uygulama 7,  19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır. Ayrıca uygulamanın teknik detaylarına aşağıda yer verilmiştir:

– Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenlerimiz, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilirler. Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kod girilmelidir. Meslek kodlarına ve bu kodlara karşılık gelen açıklamalara bakmak için giriş kutusunun yanında bulunan yeşil büyüteç resmine tıklanabilir. Bu durumda açılacak pencerede, tüm meslek kodlar ı listelenebilir veya meslek koduna ya da açıklamasına göre arama yapılabilir. Bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seç bağlantısına tıklamanız halinde ilgili meslek kodu seçilerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranındaki Meslek Kodu giriş alanına atanacaktır.

– Meslek Kodu bilgisini muhasebe programı kullanarak xml formatında verilerini gönderen işverenlerimiz, programı satın aldıkları firmalara başvurarak güncel yazılımı talep edebilirler. Bu güncel yazılımı hazırlayacak olan yazılım firmaları güncel xsd şemasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler. Xsd şemasında tanımlamalarda, SIGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanı görülebilmektedir.

– Meslek Kodu bilgisini excel programı kullanarak xml formatında gönderen işverenlerimiz, MESLEKKOD alanını içeren yeni excel uygulamasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler.

– Tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları  listesine  http://www.sgk.net/meslek%20kod%20listesi.pdf  internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Comentários


bottom of page