top of page

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN


titck

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.Eczanelerimizi ve Eczane Optikleri ilgilendiren değişiklik maddesi ,yönetmeliğimizde bulunan ilgili madde  ve Ayakta Teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK EKLENEN MADDE:

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Optisyenlik müessesesinin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.”

“m) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.”

12.04.2014 TARİHLİ Yönetmeliğimizde bulunan madde

Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri

MADDE 20 – (8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

30 Ocak 2015 CUMA (Yönetmeliğin tamamı)

Comments


bottom of page