top of page

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN TEMİNİ HAKKINDA DUYURU


TKHK2

Antineoplastik ilaçların temini hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Kemoterapi Tedavilerinde Kullanılan Antineoplastik İlaçların temini hakkında duyuru yayınlandı. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357-045.99  13/04/2015 Konu: Antineoplastik İlaçların Temini                                                              

Halen yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) ödeme kuralları çerçevesinde kemoterapi tedavilerinde kullanılan antineoplastik ilaçların hastanelerimizce temin edilmesi zorunluluğu (yatan hastalar hariç olmak üzere) bulunmamaktadır. Bu nedenle günübirlik kemoterapi tedavisi için kullanılan antineoplastik ilaçlar, sağlık tesislerimizin büyük çoğunluğunda, hastaya reçete edilerek serbest eczanelerden temin ettirilmektedir. Ancak bazı sağlık tesislerimizce günübirlik tedaviler için söz konusu ilaçların bizzat temin edilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura edilmesi nedeniyle; Götürü Bedel Protokolü gereği Kurumumuz için yıllık hizmet sunumu karşılığı tahsis edilen tutardan ilave bir harcama yapıldığından dolayı alternatif hizmet sunumlarına ayrılacak mali kaynaklar azalmaktadır.

Öte yandan, 2015 Yılı Götürü Bedel Hizmet Alımı Protokolüne “01/07/2015 tarihinden itibaren yatarak tedavilerde (günübirlik tedaviler dahil) kullanılan kanser ilaçlarına ait bedeller götürü bedel kapsamı dışında değerlendirilerek sözleşme ve usul esasları ekinde yer alacak ek sözleşmede belirtilen usul esaslar ve ödeme takvimi dahilinde Sağlık Bakanlığına ayrıca ödenecektir.” hükmü eklenmiştir. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten itibaren söz konusu ilaçların sağlık tesislerimiz tarafından temini zorunlu hale getirilmiştir. Hastaya reçete edilmesi halinde reçete edilen tutar Götürü Bedel ödemelerinden mahsup edilecek olup, sağlık tesislerinin aylık gelirlerinden de düşülecektir.

Yukarıdaki açıklamalar neticesinde kullanılacak olan antineoplastik ilaçların;

  1. Günübirlik kemoterapi tedavilerinde 01/07/2015 tarihine kadar kullanılacak olanların hastaya reçete edilerek serbest eczanelerden temin ettirilmesini,

  2. 01/07/2015 tarihinden itibaren günübirlik tedaviler dahil yatarak tedavilerde kullanılacak kanser ilaçlarının ise Genel Sekreterliğinizce hastaya reçete edilmeyecek şekilde satınalma süreçlerinin planlamasını, sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını ve konunun takibinin Genel Sekreterliğinizce hassasiyetle yapılmasını önemle,

Rica ederim.

Uzm.Dr. Zafer Çukurova Kurum Başkanı

DAĞITIM: 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

コメント


bottom of page