top of page

Antalya İli Finike, Kumluca ve Demre İlçelerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Antalya İli Finike, Kumluca ve Demre İlçelerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca Verilmesi Gereken Belgelerinin/Beyannamelerin Verilme ve Primlerin Ödenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru


11-12 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde meydana gelen sel felaketi uyarınca bu ilçelerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olduğuna İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Bu nedenle sel felaketi tarihi itibarıyla Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

1) 11/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26/01/2023 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

2) a- 11/12/2022 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları,

b- 2022 yılı Kasım, Aralık ve 2023 Ocak, Şubat aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 02/05/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

3) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 11/12/2022 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 02/05/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

4) 11/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26/01/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 11/12/2022 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 02/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde sigorta primi teşvik ve desteklerinden yararlanılabilecektir.

5) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçları 02/05/2023 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.

6) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 11/12/2022 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 11/12/2022-31/03/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 02/05/2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

Sel felaketi sonucu felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle ve saygıyla duyurulur.


DUYURU
.pdf
Download PDF • 121KB

Comments


bottom of page