top of page

“AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI” VE AFİŞ KAMPANYASI

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI “AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI”

AFİŞ KAMPANYASINA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ !


Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,


Basında ve sosyal medyada her gün birbirinden kötü şiddet olaylarını maalesef görüyor ve izliyoruz. Bu şiddet olaylarından en yıkıcısı olan kadına şiddet olayları ise ülkemizde son yıllarda ivmelenerek çoğalmış, maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ise hızını iyice arttırmış durumdadır.


Kadına şiddet ciddi toplumsal bir sorundur ve en çok etkilenen ise geleceğimiz olan çocuklardır. Şiddet görsel medyada gördüğümüz üzere sadece kaba kuvvetle olmamakta, hatta şiddetin başlangıcı olan psikolojik baskı ve sorunlar ilk olarak mağdurlarınca eczanelerimizde paylaşılmaktadır.


Bildiğiniz üzere eczanelerimiz her türlü sosyal ve psikolojik sorunların aktarıldığı ve paylaşıldığı, sırların içinde kaldığı bir tür sosyal limandır. Bizler mesleğimizi hiçbir zaman sadece “ticaret” olarak görmediğimiz için, vatandaşlarımız her türlü sorununu bizlere olan güvenlerinden dolayı eczanelerimizde rahatça paylaşmakta, dinleyip çözebildiğimiz sorunlar mutluluk kaynağımız olmakta, çözümü elimizden gelmeyen sorunları içinse ciddi üzüntü duymaktayız.


Doğrudan çözemediğimiz sorunlardan biri olan kadına şiddet sorunu içinse bu konuda çalışmalar yapan, ülkemizdeki kadın derneklerinin ilk ve tek çatı örgütü olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunca hayata geçirilen ve hattın diğer ucunda uzman psikologların olduğu “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” bulunmaktadır.


Hattın diğer ucunda, şiddet konusunda tüm yasal mevzuata hakim ve mağdurların yönlendirilmesini sağlayan 6 psikolog mağdura en acil şekilde hangi konuda yardım lazımsa o konuda yönlendirme yapmaktadır.


Şiddeti anlık yaşıyorsa polis ya da Jandarma yönlendirmesi, şiddet geçirmiş ise kolluk darp raporu alınması veya hukuki destek için baroların kadın ya da çocuk hakları bölümleri ile buluşturma ve eğer istenirse sığınağa gitme yönünde bilgilendirme ile sosyal yardımlaşma vakıflarından gıda, eğitim, kira yardımı alması için bilgilendirme ve yaşam hakkının sağlanması adına koruma tedbirlerinin alınması gibi bir çok konuda bilgilendirme yapılmaktadır.


Bu hattın daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan başvuru sonucu Sendikamız Yönetim Kurulunca ekte yer alan afişin üyelerimizin eczanelerinde içeri giren kişilerin kolayca görebileceği vitrin camlarına asılmasının sağlanması yönünde işbirliği yapılması kararı alınmıştır.


Ülkemizde en çok kadın üyeye sahip mesleklerin önde gelenlerinden birinin mensubu olan meslektaşlarımızın, artık bir kadın meselesi olmaktan çok memleket meselesi haline gelen kadına şiddet sorununa gözlerini kapatmayacağına, bu bağlamda da “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”nın bilinirliğini yaygınlaştırmak için başlattığımız afiş kampanyasına destek vereceğine olan inançla tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.


Saygılarımızla,


TEİS YÖNETİM KURULU


A4 Boyutunda Yazdırılabilir Afişi bilgisayarınıza aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:


Renkli çıktı için

Renkli
.pdf
Download PDF • 546KB

Siyah Beyaz çıktı için

Siyahbeyaz
.pdf
Download PDF • 401KB


Afiş Görseli :Comments


bottom of page