top of page

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na Açık Mektup

23/03/2020

TEİS2020-14

Sayın,

Zehra Zümrüt SELÇUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

ANKARA

Sayın Bakanım,

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları virüs ile mücadele ve yayılımın engellenmesi için çeşitli iş ve işlemler gerçekleştirmektedirler. Bu mücadelede eczane eczacıları tüm risklere rağmen büyük bir özveri ile en ön safta ilaç ve eczacılık hizmetini kesintisiz sürdürmektedir.

Virüse ilişkin genel özellikler dikkate alındığında söz konusu virüs; bulaş riskini arttıracak şekilde havada 3 saat, bakırda 4 saat, karton ve kağıtta 24 saat, plastik ve çelikte 2-3 gün canlı kalabilmektedir. Tüm sağlık otoriteleri de bulaş riskinin en az seviyeye inmesi için yüzey temasının en az seviyede olması gerektiğini ifade etmektedir.

Tüm dünya gibi Covid-19 ile yoğun mücadele yaşadığımız bu zor dönemde eczanelerimizde raporlu hastaların devam reçetelerini girmek de dahil olmak üzere olağanüstü bir iş yükü ve buna bağlı olarak da risk artışı yaşamaktayız.

Bu yaşanan sürece rağmen; Sosyal Güvenlik Kurumunca 24.12.2019 tarihinde "Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında" başlıklı duyuru ile eczanelerin kâğıt reçeteleri tarayarak elektronik ortama aktarmaları istenmekte, bu konuda bir değişikliğe gidilmeyeceği ifade edilmektedir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar ve eczanelerde vatandaşlarımıza sağlanan reçetesiz kronik hastalıklara ilişkin devam reçetesi işlemleri ile ilaç temini, dezenfektan yapımı, virüsten korunma ve sanitasyon danışmanlığına olan aşırı talebe ilişkin yoğunluk göz önüne alınarak;

COVİD-19 ile mücadelede ön safta bulunan ve vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz ilaç hizmeti veren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli serbest eczane eczacıları ve çalışanlarının kâğıt reçete tarama işlemi kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bahse konu tarama işleminin süresiz ertelenmesi ve elektronik reçetenin tam anlamıyla hayata geçmesi durumunda yeniden değerlendirilmek üzere gündeme getirilmesi hususunda duyuru yapılmasının sağlanması için gereğini görüş ve müsaadelerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page