top of page

AİLE HEKİMLİKLERİNİN E-REÇETE SİSTEMİNE GEÇMESİ HAKKINDA DUYURU


Aile Hekimliklerinin e-reçete sistemine geçmesi hakkında duyuru

Tüm İl Sağlık Müdürlükleri ve Aile Hekimliklerinin Dikkatine

15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir E-reçete uygulanmasına geçileceği duyurulmuştu.

AHBYS’lerin E-reçete sistemine entegrasyonu için pilot uygulama, 26 Eylül 2018 Çarşamba günü itibariyle İzmir’de başlatılmış olup;

İzmir İlinde görev yapan bütün aile hekimlerinin tüm ilaçları E-reçete sistemi kapsamında reçetelendirmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

GENELGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 88866997-505.99        15/05/2018 Konu: E-reçete uygulaması

GENELGE 2018/2

İlgi: a) 05/03/2018 tarih ve E.671 sayılı Bakan Oluru b) 14/03/2017 tarih ve E.966 (2017/1) sayılı Genelge c) 28/11/2017 tarih ve E.4437 (2017/4) sayılı Genelge d) 05/03/2018 tarih ve E.672 (2018/2) sayılı Genelge

Bilindiği üzere Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı “Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi” başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince “Elektronik Renkli Reçete Sistemi” kurulmuş ve ilgi (b) Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin devamında ilgi (c) Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, ilgi (d) Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiştir.

İlgi (a) Bakan Oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi talimatlandırılmıştır. 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda;

  1. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacaktır.

  2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

  3. Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

  4. Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile diğer ilaçların ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur.

  5. Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem yapmayacaklardır.

  6. İlgi (b, c, d) genelgelerdeki teknik açıklamalara dair hükümler geçerliliğini korumaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına, (serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimleri dâhil) duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ Bakan a. Müsteşar

#onecikan

bottom of page