top of page

ADALET BAKANLIĞI ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI


ADALET

ADALET BAKANLIĞI ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler üzerine sendikamızca 24.06.2016 tarih ve TESİ2016/50 sayılı başvuru yapılmıştı. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2016/06/27/sendikamizca-ankara-acik-ceza-infaz-kurumuna-yapilan-basvuru/

Kurumun cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Sayı :2016/102                                                                               04.08.2016

Konu: Eczane ödemeleri

İLGİ: TEİS 2016/50

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczaneler arasında imzalanan protokol kapsamında Kurumumuzca istekli Eczaneler arasında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu protokolün 4.2.1.maddesi “Reçetelerin, faturaların ve fatura ekli listelerin sorumluluğu kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir.” Yapılan reçete incelemelerinde geçen süre zarfında kesilmiş olan eczane faturalarında ekinde bulunan reçete listelerinde hükümlü tutuklu isimlerinin yanlış yazılması, reçetede adı yazılan bazı isimlerin kurumumuzda hükümlü olarak bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca aynı protokolün eczane ödemelerinde 3.2 maddesi “Eşit parasal tutar” maddesine göre kurumun belirtmiş olduğu miktarın eczaneler tarafından dikkate alınmadığı belirtilen miktar üzeri fatura kesildiği görülmüş olup bu gibi nedenlerden dolayı eczane faturalarının ödenmesi konusunda gecikme yaşanmıştır.

Bu tür yanlış ve hatalı faturalar için eczanelere ayrı ayrı yazı yazılmış evrakların düzeltilmesi talep edilmiş düzeltme işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme işlemlerinin gecikmeye mahal vermeden yapılacağı hususunda;

Gereği bilgilerinize arz / rica olunur.

Necmi ACUN

Kurum Müdürü


Comments


bottom of page