top of page

9 MAYIS 2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN NOTLAR

9 Mayis 2020 tarihinde güncellenen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.34 maddesindeki Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilaçlardaki düzenleme özellikle dikkati çekmektedir. Bu bağlamda Mevzuat Komisyonumuzca hazırlanan özet bilgilere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 • Multipl Skleroz (MS) için yapılan değişiklikler için yürürlülük tarihi 18 Mayıs 2020 tarihi olup 15 Mayıs 2020 SGK tarafından yayımlanan duyuru gereği değişiklik öncesi düzenlenmiş raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

 • Beta İnterferon( BETAFERON), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teriflunamide (AUBAGIO), Dimetil Fumarat (TECFIDERA), Natalizumab (TYSABRI) için EDSS skoru 5 ve altında ( 5.5 dahil) ise tedaviye başlanabilir ve tedavi altında EDSS skoru 6.5 üzerinde ise tedavi sonlandırılır. Fampyridin (FAMPYRA) EDSS skoru 4 ve üzerinde(4 dahil) tedaviye başlanabilir ve tedavi altında EDSS skoru 7 ve üzerinde (7 dahil) sonlandırılır. Belirtilen etkin maddeli müstahzarları ihtiva eden 18 Mayıs 2020 sonrası çıkan raporlar için düzenlenen reçetede güncel EDSS skoru bulunmalıdır.

 • Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilaçlar yalnızca Fampiridin (FAMPYRA) ile kombine kullanılabilir.

 • Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilaçların ‘Klinik İzole Sendrom’ tanısında bedeli ödenmez.

 • Fingolimod(FINGYA), Natalizumab(TYSABRI), Okrelizumab(OCREVUS), Kladridin(OCLADRA) etkin maddeli ilaçlar yüksek aktiviteli RRMS hastalarında en az bir yıl Beta İnterferon (BETAFERON), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teriflunamide (AUBAGIO), Dimetil Fumarat (TECFIDERA) etkin maddeli ilaçları kullanıp yanıt alınamayan ve bu durumla birlikte aşağıda belirtilen şartlardan en az 2 sinin raporda belirtilmesi durumunda bedeli karşılanır.

  • Son bir yılda en az bir atak geçirme öyküsü

  • Birbirini takip eden MRG sonuçlarında artan lezyon yükü

  • Son 6 ay içinde EDSS skorunda 0,5 puan geri dönüşümsüz artış


 • Fingolimod(FINGYA) için SUT 4.2.34/4 bendinde başlıkta yalnızca ifadesi geçtiğinden hastalarında en az bir yıl Beta İnterferon( BETAFERON), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teriflunamide (AUBAGIO), Dimetil Fumarat (TECFIDERA) etkin maddeli ilaçları en az 1 yıl kullanılmadan Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alınsa dahi Kurumca bedeli ödenmez.

 • Okrelizumab (OCREVUS), Kladridin(OCLADRA), Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) etkin maddeli ilaçlar EDSS skoru 7 ve altı ( 7 dahil) RRMS tanı kriterleri (+) hastalarda da kullanılabilir.

 • Kladridin(OCLADRA) kullanımından itibaren 4 yıl içinde diğer MS ilaçlarına (Fampiridin (FAMPYRA)hariç) geçiş için Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı ilaç kullanım onayı gerekmektedir.

 • Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) ilaçlar yüksek aktiviteli RRMS hastalarında en az bir yıl Fingolimod(FINGYA), Natalizumab(TYSABRI), Okrelizumab(OCREVUS), Kladridin(OCLADRA) ) etkin maddeli ilaçları kullanıp yanıt alınamayan ve bu durumla birlikte aşağıda belirtilen şartlardan en az 2 sinin raporda belirtilmesi durumunda bedeli karşılanır.

  • Son bir yılda en az bir atak geçirme öyküsü

  • Birbirini takip eden MRG sonuçlarında artan lezyon yükü

  • Son 6 ay içinde EDSS skorunda 0,5 puan geri dönüşümsüz artış


 • Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) ) kullanımından itibaren 5 yıl içinde diğer Multipl Skleroz (MS) ilaçlarına (Fampiridin (FAMPYRA)hariç) geçiş için Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı ilaç kullanım onayı gerekmektedir.

TEİS MEVZUAT KOMİSYONU

bottom of page