top of page

509 Sıra No.lu VUK ve Eczanelerde E-Arşiv Uygulaması


19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre e-uygulamalara geçiş tarihleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir

Söz Konusu Tebliğle 01.01.2020 Tarihinden İtibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının Vergi Mükellefi Olmayanlara 30 Bin TL’yi, Vergi Mükellefi Olması Halinde vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur ( Bu düzenleme tüm vergi mükelleflerini kapsamaktadır.)

Eczaneler 01.01.2020 tarihinden itibaren E Fatura ve E Arşiv kapsamında olmasalar dahi SGK, depo ve diğer kişi ve kurumlara düzenleyecekleri KDV dahil 5000 TL ve üzeri faturaları bu uygulama üzerinden keseceklerdir.

Ayrıca Tebliğde yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 1. Tebliğde e-Faturada bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir. Buna göre e-Faturada aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:


 2. e-Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası.

 3. e-Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

 4. Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

 5. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.

 6. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

 7. Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

 8. Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliyeye konu malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-irsaliye Yanıtı ile e-İrsaliyeyi düzenleyene iletebilecektir.

 9. e-İrsaliye Yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için, alıcının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda e-İrsaliyenin, uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda ise matbu kağıt sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir.

 10. Bununla birlikte düzenlenen e-irsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile reddedilmesi mümkündür. Ancak ret işleminin malın fiili şevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiili sevkinden sonra gönderilecek ret e-irsaliye Yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e-irsaliye düzenlenmesi gerekecektir.

 11. e-irsaliye uygulamasına dahil olma izni alan mükellefler, oluşturdukları e-irsaliyelerini ve e- irsaliye Yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

************

E-Arşiv Nedir? E-arşiv, e-fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na sadece arşivlenen e-arşiv faturalarının raporlaması yapılır. 2016 yılında yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler için zorunlu olan e-arşiv uygulamasını günümüzde sadece e-ticaret siteleri kullanıyor. Ancak yapılan değişikliklerle birlikte cirodan bağımsız olarak 5bin TL’yi geçen tüm faturalar için e-arşiv sisteminin kullanması 01.01.2020 itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.

E-Fatura Nedir? E-fatura, elektronik fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda hazırlanan ve yine elektronik olarak gönderilen faturadır. E-faturanın kağıt çıktısı alınmaz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunucuları ile gönderilir ve alınır. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2014 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan firmalar e-fatura kullanmak zorundadır. Bu şartlara uymayan işletmeler de isterlerse e-faturaya geçebilirler.

E-Arşiv Faturası Nedir? E-Fatura ile E-Arşiv Faturası Arasındaki Farklar Nelerdir? E-arşiv faturası da bir çeşit elektronik faturadır. E-arşiv uygulaması aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir. E-fatura mükellefi olan işletmelerin e-fatura mükellefi olmayan işletme ve son kullanıcılara gönderdiği faturadır. E-fatura ise sadece e-fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilir. Görüntü olarak e-fatura ve e-arşiv faturası arasında belirgin bir farklılık yoktur. Ancak kapsamları ve süreçleri açısından e-fatura ile e-arşiv faturası arasında bazı farklılıklar bulunur. İşte e-fatura ve e-arşiv faturası arasındaki temel farklılıklar: • E-fatura sadece kurumlar arası faturalaşma imkanı sağlar. • E-faturada tüm faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçirilir. • E-fatura yalnızca e-fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır. • 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-fatura zorunludur. E-fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-fatura sistemine başvuru yapabilirler. • E-arşiv faturası, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalardır. Bu faturalar, e-arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır. • E-arşiv faturasını, yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-arşiv uygulamasını kullanması 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunludur. • E-arşiv uygulamasını kullanmak için e-fatura sistemine dahil olmak zorunluluğu bulunuyor. • E-fatura sistemine dahil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.

bottom of page