top of page

3 EYLÜL’DEN İTİBAREN REÇETE VE RAPORLARDA DOKTOR BEYANI GEÇERSİZ !
YENİ UYGULAMA İLE HASTALAR 3 EYLÜL İTİBARİYLE BAZI İLAÇLARINI ALAMAYACAKLAR !

Resmi Gazete ’de 25 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ile 3 Eylül itibariyle doktor beyanı geçersiz sayılacak ve hastanın ilaç alması engellenmiş olacak.

Doktorun yazdığı reçetedeki ilacı hastanın alabilmesi için öncelikle başka bir ilaç kullanması gerekiyor. Doktor bu ilacı daha önce kullandı ama tedavisi başarılı olmadı dese bile SGK bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla doktorun tedavisine de müdahale etmiş oluyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumunun doktor beyanını kabul etmemesini ve doktorun tedavisine eczaneler üzerinden müdahale etmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bazı durumlarda hekim doğrudan A ilacını reçete etmek istediğinde, reçetenin açıklamasına “B ilacına yanıt alınamamıştır” gibi bir ibare yazıyordu ya da hasta B ilacını hep ücretli aldıysa, hekim de buna istinaden sonrasında A ilacına başlayacaksa yine reçetenin açıklamasına “B ilacına yanıt alınamamıştır” gibi bir ibare yazıyordu.

Yeni SUT değişikliğine kadar; birbirleri ile bağlantılı, basamaklı ilaçlar reçete edildiğinde raporların açıklama kısmına kullanıldı, tolere edemedi, etki görülmedi ibareleri ekleniyordu ve ilaçlar karşılanıyordu.


DOKTORUN TEDAVİSİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ İLKESİ ORTADAN KALKIYOR.

Şimdi ise SGK, hekimin reçetede “hasta şu ilacı kullanmıştır, sonuç alınamamıştır” şeklindeki beyanlarını kabul etmem, hastanın Medula ilaç geçmişinde o ilacın kaydı olması gerekmektedir diyor. Söz konusu değişiklikle “Doktorun tedavisine müdahale edilemez” ilkesi tamamen değerini yitirmiş durumdadır.

SGK’nın bu uygulaması, eczacıya hekimin teşhis ve tedavisinin takibini yaptırtarak günlük iş akışını yavaşlatacak ve hasta ile karşı karşıya gelmesine neden olacaktır. Eczacı her reçetenin, her ilacın peşinde koşturabilecek güç ve zamana sahip değildir. Kaldı ki Medula Sistemi en fazla bir yıllık ilaç geçmişini göstermekte, ücretli olarak ilacını alan hastanın bu bilgisine erişme imkânımız bulunmamaktadır.

Piyasadaki ruhsatlı ilaç sayısı 14.932 adet olup, kurumca ödenen ilaç sayısı 8178 adettir. Bu uygulama ile diyabet hastalarından kanser hastalarına, tansiyon, kalp ve kronik alerji hastalarına kadar ve bunlar gibi hastalıklarda kullanılan binlerce ilacın tek tek eczacılarca manuel olarak geçmiş kontrolünün yapılması mümkün olmadığı gibi Kurumun bilgisayar sisteminin kontrol edemediği şeylerden sorumlu tutulmamızın mantıklı bir izahı da bulunmamaktadır.


YANLIŞ UYGULAMADAN KURUM ACİLEN VAZGEÇMELİDİR !

Sistemde önceki ilacın görünmediği durumlarda hastanın doktorun reçete ettiği ilacı kullanabilmesi için öncelikle başka bir ilacı kullanmak zorunda bırakılması, hem tedavisinin aksamasına neden olacak hem de devlet hastanın iyileşmeyerek sağlık sistemini defalarca kullanmasına sebep olduğu için zarara uğrayacaktır. Doktorun yazdığı ilacını almak isteyen hastaya bu durumu anlatmamız hasta ve eczacının karşı karşıya gelmesine neden olacaktır. Ayrıca hastanın geçmişte bu ilacı kullanıp kullanmadığını öğrenmek için eczacılar sistemde tarama yapmak zorunda kalacağı için eczacılık hizmetinde aksama da olacaktır.

Zira bizlerden istenen insanüstü bir eylemdir. Eczane eczacıları olarak bizler geri ödeme kontrol dedektörü, arşiv tarama robotu değiliz! Dolayısıyla da Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak SGK’dan bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini, doktor reçete yazarken sistemin uyarı vermesini sağlayarak hasta mağduriyetini engellemesini, gerekli kontrollerin Medula sistemi üzerinden yapılmasının sağlamasını ivedilikle talep ediyoruz.”


TEİS BASIN BÜROSU 29/08/2022Comments


bottom of page