top of page

2024 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücret 17 Bin 2 TL Olarak Belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında yapılan zam ile 17 bin 2 TL olarak açıklandı. 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/01/2024 - 31/12/2024


ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET

20,002.50

 

SGK PRİMİ% 14

2,800.35

 

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

200.03

 

KESİNTİLER TOPLAMI

3,000.38

 

NET ASGARİ ÜCRET

17,002.12

 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) 

ASGARİ ÜCRET

20,002.50

 

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)

3,100.39

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

400.05

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

23,502.94


 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.


Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır. 


(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

Komentar


bottom of page