top of page

2023/2. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değ. Kom. Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

02.02.2024


2023/2. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler

2023-2 - Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 12KB


コメント


bottom of page