top of page

2022/2. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURUT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


…/11/2022

2022/2. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler yayım tarihinden 3 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemelerEK
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 19KB

Comments


bottom of page