top of page

2017-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) hakkında Bilgilendirme


2017-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) hakkında Bilgilendirme

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) yapılacaktır.

Sınav, 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da uygulanacak olup sınava başvurular, 12 – 20 Temmuz  2017 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar için Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

Sınavda, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer alacaktır.  Sınav konuları ve konuların sınav sorularındaki yaklaşık oranı Ek’te yer alan Tablo’ da sunulmuştur.

İlgililere önemle duyurulur.

Kılavuz

Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Eğitim Standartları

EczÇEP – Ulusal Çekirdek Eğitim Programı

Fitofarmasi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

Klinik Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

SINAV KONULARI VE SORULARIN ORANSAL DAĞILIMI

Analitik Kimya…………%10

Fizyoloji-Patoloji…………%6

Biyokimya…………%6

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji…………%4

Tıbbi Biyoloji…………%3

Halk Sağlığı…………%1

Eczacılık Mevzuatı/Etik…………%3

Farmakoloji…………%8

Klinik Eczacılık…………%8

Farmasötik Kimya…………%15

Farmakognozi/Farmasötik Botanik…………%15

Farmasötik Teknoloji…………%15

Farmasötik Toksikoloji…………%6

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Σχόλια


bottom of page