top of page

2016/2. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİS


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 19.04.2017

DUYURU

2016/2. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 25.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

 EK-2:Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EK-3: Ek-4/A listesinde aktiflenen ve düzenlenen ilaçlar listesi

EK-4: Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-5: Ek-4/H listesinde aktiflenen ilaçlar listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Kopya ek_21042017

#onecikan

bottom of page