top of page

2016/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

19.09.2017

DUYURU

2016/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlara yönelik yapılan düzenlemeler 08.09.2017 tarihli, 30175 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 23.09.2017’dir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-2:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-1 VE EK-2 LİSTELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

EK-3: Ek-4/D listesinde yapılan düzenlemeler

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- “5.3. Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları” başlıklı maddesine (5.3.6) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“5.3.6. Nintedanib ”

MADDE 2– “7.7. Nöroendokrin tümörler (D35.7)  (C75.9)  (C25.4)  (C25.7)  (C25.9)  (K86.8)  (C16.9)  (C34.9)” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  1. 7. Nöroendokrin tümörler (C16) (C17) (C18) (C19) (C20) (C22) (C23) (C24) (C25) (C26) (C34.9) (C75.9) (D35.7)  (K86.8)C16Mide malign neoplazmıC17 İnce bağırsak malign neoplazmıC18Kolon malign neoplazmıC19Rektosigmoid bileşim malign neoplazmıC20Rektum malign neoplazmıC22Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmıC23Safra kesesi malign neoplazmıC24Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerinC25Pankreas malign neoplazmıC26Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerinC34.9Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamışC75.9Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamışD35.7Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmışK86.8Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları

MADDE 3– “7.9.2. Hipertiroidizm (E04-E05)” başlıklı maddesinden (E04) ICD-10 kodu ve alt kırılımları çıkarılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (7.9.2.3) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

7.9.2.   Hipertiroidizm    (E05)E05Tirotoksikoz [hipertiroidizm]E05.0Tirotoksikoz, diffüz guatrlıE05.1Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllüE05.2Tirotoksikoz, toksik multinodüler guatrlıE05.3Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklananE05.4Tirotoksikoz factitiaE05.5Tiroid krizi veya fırtınasıE05.8Tirotoksikozlar, diğerE05.9Tirotoksikoz, tanımlanmamış

“7.9.2.3.  Metimazol”

MADDE 4–  “8.2. Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar” başlığı altında yer alan “8.2.13. Enteral beslenme ürünleri” alt başlıklı maddesine “kapsamındadır.” ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.1, C88.2, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C91, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, C91.4, C91.5, C91.7, C91.9, C92, C92.0, C92.1, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.7, C92.9, C93, C93.0, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94, C94.0, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95, C95.0, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, D46, D46.0, D46.1, D46.2, D46.3, D46.4, D46.7, D46.9 kodlarında malnütrisyon koşulları aranmaz.”

MADDE 5- “13.6. Epidermolysis bullosa”  başlıklı maddesine (13.6.6) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“13.6.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 6- “15.4.2. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)” başlıklı maddesine (15.4.2.6) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“15.4.2.6. Enteral beslenme ürünleri”

Comments


bottom of page