top of page

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAP


imagesTAVWHW5S

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21.12.2016

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan 2016/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi(Ek-4/A)” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Ek-4/A listesinde bazı eşdeğer gruplarında yapılan düzenlemelere göre;

“Lenalidomit” etken maddesini içeren ilaçlar, MM(Multipl Miyelom) tanısında E735A, E735B, E735C, E735D eşdeğer gruplarında; MDS(Miyelodisplastik Sendrom) tanısında E735E, E735F

eşdeğer gruplarında yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 22.12.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-2: Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EK İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

Kopya ek_21122016_00

#onecikan

bottom of page