top of page

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

24/02/2017

DUYURU

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ve “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 01.03.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

 EK-2: Ek-4/A listesine ilave edilen pasif ilaçlar listesi

EK-3:Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EK-4:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-5: Ek-4/D listesinde yapılan düzenlemeler

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1-“Kanser” başlıklı (2) numaralı maddeye (2.15) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“2.15. Enzalutamid*”

MADDE 2- “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddeye (15.4.1.9) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“15.4.1.9. Enteral beslenme ürünleri (E70.3, E74.9, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E88.0, E88.2 ve E88.9 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.)”  

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comentarios


bottom of page