top of page

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ


ATAMA

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) ilanı ve münhal kadrolar yayımlanmıştır.İlan ve münhal eczacı kadroları aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

MÜNHAL ECZACI KADROLARIKURUMMÜNHAL YER ADIMÜNHAL SAYISITKHKADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ2TKHKANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ2TKHKANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKBİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ1TKHKBURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ3TKHKBURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ5TKHKDİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ2TKHKDİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKGAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ4TKHKISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ1TKHKİSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKİSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKİSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKİSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ3TKHKİSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ5TKHKİSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKİZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKİZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKİZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKİZMİR TİRE DEVLET HASTANESİ2TKHKKARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ1TKHKKOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ2TKHKKONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ2TKHKKONYA NUMUNE HASTANESİ2TKHKORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKRİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKSAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKSAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1TKHKSİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ1TKHKSİVAS NUMUNE HASTANESİ3TKHKŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ4TKHKŞIRNAK DEVLET HASTANESİ1TKHKTRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1SAĞLIKBAKANLIĞITRABZON ORTAHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ1TKHKVAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ1

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek – 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 – Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır.

3 – Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi MithatpaşaCad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 – Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 04 Haziran 2015 Perşembe – 24 Haziran 2015 Çarşamba saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 – Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Atanmak istediği unvan ve branşta daha önce Sağlık Bakanlığında çalışmış olanlar ve kura son başvuru tarihine kadar diploma tescil işlemleri gerçekleştirilenler hariç olmak üzere kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (En geç 01 Haziran 2015 tarihi Pazartesi günü dahil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin sureti veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.),

d) Kura son başvuru tarihi itibariyle mezuniyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş uzman diş tabipleri,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 – Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 – Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

8 – Özel sağlık tesislerinde çalışanların 27 Temmuz 2015 tarihi Pazartesi gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

9 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

10 – Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

11 – Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)SIRATARİHAÇIKLAMA125 Mayıs 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)01 Haziran 2015 Pazartesi(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)PBS Üzerinden başvurularının yapılması204 Haziran 2015 Perşembe saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati326 Haziran 2015 CumaKURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)427 Temmuz 2015 Pazartesi saat:18:00Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

bottom of page