top of page

2015/2. ve 2015/3. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDEN


sgk

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.04.2016

DUYURU

2015/2. ve 2015/3. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER VE EK-4-H LİSTESİNE EKLENEN İLAÇLAR HAKKINDA

DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” nin 9-I ve 9-İ maddelerine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ve Ek-4-H listesine eklenen ilaçlar ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 11.04.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 EK-1:Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi

EK-2:Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

EK-3:Ek-4/H listesine Eklenen İlaçlar Listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page