top of page

10/12/2021 Tarihli ve 31685 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

10/12/2021 Tarihli ve 31685 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

Dosyayı indir

Ekleri indir

10/12/2021 SUT Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT


bottom of page