top of page

Üyelerimizin alacakları için yapılan vergi sorgulamaları hakkındaki başvurumuz

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Üyelerimizin alacakları için yapılan vergi sorgulamaları hk.)


27/03/2020

TEİS2020-16

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Üyelerimizin alacakları için yapılan vergi sorgulamaları hk.

Bilindiği üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 22/A maddesinde yapılan değişikliğe istinaden 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Sağlık Hizmeti Sunucularının ödemelerinden de vergi kesintisi yapılmaya başlanmış olup, bu tarih itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu dahil, eczanelerin tüm ödemelerinde vergi sorgulaması yapılmaktadır.

Ancak, 4 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile Başkanlığınızın 24/03/2020 tarihli “Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru”da; yaşanan mücbir sebep hali nedeniyle bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanlar arasında eczaneler ve eczacı mükellefler de sıralanmış olup, eczaneler bu olağanüstü dönemden en çok etkilenen meslek gurubunda yer almaktadır.

İçinde bulunulan mücbir sebepler ve yayınlanan Genelge ve Duyuru da göz önüne alınarak, ülkemizin en düzgün vergi ödeyen meslek gruplarının başında gelen eczacıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil ettikleri faturalar için vergi borcu sorgulaması ve vergi kesintisi uygulamasının mezkur Genelge ve duyuruyla paralel olarak 27/10/2020 tarihine kadar ertelenmesi için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page